(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2013

 

Na Hod Boží vánoční

se v ambitu za bazilikou Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku odehrál příběh o „Narození Pána Ježíše", který zahráli zdejší ochotníci.
O divadlo byl velký zájem a to nejen u dětí, které zvlášť potěšila i zvířátka, zapůjčená se zdejší ZOO. Ani silný vítr, který už druhý den ukazoval svou, nedokázal odradit od tohoto krásného uměleckého počinu; závěrečný aplaus byl dlouhotrvající a zasloužený.

 

 

Štědrovečerní stůl vyzdobily a připravily naše mladší spolusestry,

před večeří jsme vyslechly část evangelia sv. Lukáše o Narození Ježíše a po něm nám S. Michaela, provinční představená, přečetla vánoční přání od generální představené M. Hermany Ĺalíkové.
Po slavnostní večeři jsme se odebraly do naší společenské místnosti, kde jsme zpívaly koledy a potom jsme každá dostala dárky. S. Marie, představená komunity, rozbalila společné dárky pro komunitu, v nichž nejvíce zazářil nový zelený ornát pro „liturgické mezidobí“. Každá sestra také dostala obrázkový kalendář na r. 2014, který představuje život a činnost zde v Norbertinu, a ve kterém se každá ze sester „našla“.
U Jezulátka v kapli nám září Betlémské světlo, které nám předali naši bratři premonstráti ze svatokopecké fary.
Při „půlnoční“ mši sv. ve 21:00 v naší kapli jsme obnovily své řeholní sliby. Ve farnosti začala slavnostní mše svatá přesně o půlnoci a hlavním celebrantem byl Mons. Josef Hrdlička. Bazilika byla zaplněna do posledního místečka a z kůru zněla slavnostní vánoční mše od G.F. Händela za doprovodu orchestru a varhan.

 

 

Štědrý den dopoledne: zdobíme stromečky,

v kuchyni se připravuje pečený kapr na štědrovečerní večeři, a my se v mlčení a postu připravujeme na slavení vigilie Narození Páně.

 

 

Společné předvánoční posezení se zaměstnanci

Středeční odpoledne 18. prosince jsme vyhradili společnému předvánočnímu posezení se zaměstnanci, na které se vždy těšíme. Kuchařky se postaraly o slané dobroty, představená domu S. Marie nabídla z vánočního cukroví a pan zahradník naplnil skleničky na společný přípitek. Provinční představená S. Michaela všechny srdečně přivítala a otevřela volnou zábavu, doplněnou několika čtenými příběhy. S. Dominika přispěla pěknými vtipy, které podpořily srdečnou atmosféru. V závěru setkání proběhlo vzájemné obdarování drobnými dárky, které vždy potěší. Velká radost byla z visacího kalendáře, který na svých stránkách přibližuje život a činnost zde v Norbertinu. Všichni jsme se na fotkách našli.

 

Předvánoční návštěva Humpolce

V úterý 17. prosince jsme se vydaly s provinční představenou S. Michaelou na předvánoční návštěvu Humpolce a to především našich sester v komunitě a také obyvatel a vedení Domova blah. Bronislavy. Bylo o čem povídat, všude vládla atmosféra radostné přípravy na nejkrásnější svátky roku. S. Michaela navštívila jednotlivě obyvatele Domova a předala každému malý dárek pro radost, která byla patrná v jejich tvářích. Také jsme okusily z výborného vánočního cukroví, které dodává těmto svátkům své kouzlo.

 

Setkání s generální představenou M. Hermanou

Páteční odpoledne 13. prosince patřilo našemu společnému setkání s generální představenou M. Hermanou a její první generální rádkyní S. Aurélií, které nám přišly popřát k blížícím se vánočním svátkům. M. Hermana nás podrobně seznámila s Listem na závěr roku 2013, který přibližuje události tohoto roku v Kongregaci s povzbuzením na další cestu rokem 2014. Na závěr jsme si vzájemně předaly dárky, které ve skutečnosti najdeme až pod vánočním stromečkem.

 

 

Pečení vánočního cukroví

V úterý 10. prosince jsme se podílely na výrobě a pečení vánočního cukroví, na které se vždy těšíme a které nám přináší i komické situace. Do této naší společné a radostné akce se pravidelně zapojují i obyvatelé Domova sv. Norberta.

 

 

Seminář o Denní modlitbě církve

Ve čtvrtek 5. prosince měl v našem společenství P. Filip OPraem další seminář o Denní modlitbě církve (liturgické modlitbě) vzhledem k premonstrátskému způsobu života podle praktických směrnic a návodů premonstrátské spirituality. V rámci celoživotní formace je to výborná pomoc pro naše každodenní snažení. Tentokrát se semináře účastnili i premonstrátští terciáři z řad obyvatel Domova sv. Norberta a další zájemci.

 

V předvečer svátku sv. Mikuláše,

který je nejznámější pro ctnost milosrdné lásky, jsme při společném posezení s obyvateli Domova sv. Norberta přivítali jeho milou návštěvu v doprovodu anděla a nezbedného čertíka. Sv. Mikuláš nám dával různé otázky a protože jsme ve zkouškách obstáli, obdaroval nás dobrotami.

 

Na první adventní neděli odpoledne

se již tradičně uskutečnilo setkání s o. biskupem Josefem Hrdličkou, které pořádala Matice svatokopecká ve Francouzském sále svatokopecké fary.
Pan biskup měl připravené výňatky z první encykliky papeže Františka „Světlo víry“, která je výsledkem společné práce s jeho předchůdcem, Benediktem XVI. Jak uvedl Otec biskup: Venku světla ubývá, ale v adventní liturgii ho přibývá směrem k vánočním svátkům, kdy se naplno rozzáří slavnostní půlnoční bohoslužba v předvečer svátku Narození Páně.

   

 

Benedikce nově zvoleného želivského opata

Na svátek sv. Cecílie (22. listopadu) jsme přijaly pozvání na benedikci nově zvoleného želivského opata P. Jáchyma J. Šimka, OPraem.
Obřadu ve mši svaté předsedal královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál, který v homilii kromě jiného uvedl, že klášter v Želivě je důležitým duchovním centrem Vysočiny a poděkoval bratřím za obětavou službu v duchovní správě. Slavnosti byl také přítomný generální opat řádu Thomas Handgrätinger a pozvaní hosté.
Pan opat Jáchym se stal v pořadí 51 zdejším opatem a v krátkosti představil svůj opatský program, který chce zaměřit především na budování želivské komunity a na novou evangelizaci.
Po slavnostní liturgii bylo krátké pěvecké vystoupení zpěvačky Naďy Urbánkové a po ní přijal pan opat Jáchym velmi mnoho gratulantů, ke kterým jsme se také rády připojily. Ve chvílích občerstvení v klášterních ambitech jsme se také setkaly s řadou známých opatů, bratří a dalších přátel.
Fotografie

 

Ve středu 13. listopadu nás navštívil dlouholetý známý kněz P. František,

který nám svou srdečností a laskavým humorem zpříjemnil večerní společné posezení. Zavzpomínali jsme si na dřívější působiště sester a na jeho přípravu na kněžství, při které ho naše sestry modlitbou provázely.
Promítl nám také film o životě Trapistů v Novém Dvoře, kde strávil týden k odpočinku, ztišení a načerpání nového elánu.To vše ze sladkostmi, které nám přivezl. Čtvrteční mší svatou jsme společně za toto pěkné setkání Bohu poděkovaly.

 

Ve čtvrtek 31. října jsme se vydaly na delší cestu

směr Humpolec, Vrbové, Trnava a zpět. Hlavním důvodem bylo přestěhování S. Martiny z Humpolce zpět do Vrbového.
Skončila jí čtyřletá požehnaná mise v naší provincii, kdy nám velmi pomohla podržet činnost a život komunity i působení sester navenek. Zvláště ve farnosti, při práci s mládeží a při získávání nových spolupracovníků z řad premonstrátských terciářů.
Představená provincie S. Michaela jí za všechny upřímně poděkovala a popřála hodně Boží pomoci v dalším životě. Z Vrbového jsme se vydaly do Trnavy, abychom pozdravily M. Hermanu, generální představenou a její nejbližší spolupracovnice. Po osvěžení na těle i na duchu jsme se vydaly na zpáteční cestu. Počasí nám přálo a téměř 700 km cesty jsme šťastně zvládly bez nehody.

     

 

Závěr října již tradičně patří úpravě a výzdobě hrobů našich sester

pohřbených nejen na Svatém Kopečku, ale i na místech, kde naše sestry působily téměř 40 let - v Jižních Čechách. S vděčností na ně pamatujeme ve svých modlitbách.

 

V pátek večer 18. října jsme se daly na virtuální putování po Svaté Zemi

Skutečně ho prožila naše spolusestra Martina. Poutavé vyprávění doplnila několika tamějšími specialitami, z nichž vynikal vzácný olej z pravého nardu, kterým byl v Betanii pomazán náš Pán (Marek 14, 3). Vůně toho oleje byla opravdu nádherná a vydržela do druhého dne. Potěšily i dárky, které jsme každá dostaly.

 

 

Setkání terciářek ze Svatého Kopečka s terciářkami z Humpolce

V sobotním odpoledni 19. října 2013 se uskutečnilo setkání terciářek ze Svatého Kopečka s terciářkami z Humpolce v komunitě našich sester v Humpolci.
S. Petra, která má terciáře v naší provincii na starost s nimi připravila duchovní program a těm, které byly v Humpolci poprvé, ukázala fungující Domov blah. Bronislavy, který obnovila naše provincie v r. 1994.

 

Svátek svatých archandělů je pro nás zvlášť významný,

protože máme v komunitě tři nositelky jejich jmen: S. Michaelu, S. Gabrielu a S. Rafaelu. A to byl důvod nejen k velkým díkům za archandělskou ochranu, ale i k trojnásobné oslavě. Dvě ze sester byly předmětem slavení a třetí byla toho času ještě v nemocnici, takže kytička a sladkosti s gratulací putovaly za ní. Malebný a hlavně vynikající dort nám představená domu rozdělila spravedlivým dílem.

 

V letních měsících si také dopřejeme čas dovolených,

návštěv a poutí, které jsou nám příležitostí k odpočinku a načerpání nových sil pro další prožívání svého povolání. Na snímcích jsou Medžugorje, Kostelní Vydří, Stará Voda ve voj. újezdu Libavá, Velehrad a Stará Boleslav.

 

 

V sobotu 21. září jsme slavily kapitulu komunity,

čas poohlédnutí se za uplynulým půlrokem, zkoumání současného života sester a pohled do budoucna, abychom tak vyjádřily naši společnou odpovědnost za život a poslání naší komunity.
A protože šlo také o slavení, připravila nám představená domu sladkosti s vitamínovým občerstvením.

 

 

V pátek 20. září 2013 jsme se v komunitě na Svatém Kopečku rozloučily se S. Petrou

 

V neděli 15. září se uskutečnil varhanní koncert duchovní hudby

v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, který pořádalo Občanské sdružení Norbert. Účinkoval chrámový smíšený sbor ze Staříče, pod vedením dirigentky a operetní zpěvačky Jany Kurečkové.
Zazněly nádherné varhanní skladby našich i světových mistrů spolu se sóly na trubku. Přes hodinu trvající koncert se nesl ve velmi srdečné atmosféře a v mnohém nás obohatil. Závěrečný potlesk ve stoje byl především velkým oceněním účinkujících, kteří rádi přidali další skladby.

 
   

 

V neděli 8. září jsme oslavily s naší představenou S. Marií její řeholní jmeniny

Ranní mše svatá byla obětována na poděkování a na všechny její úmysly. Při snídani jí S. Michaela naším jménem popřála plnost Božího požehnání a poděkovala za její obětavou službu lásky v komunitě. Nechyběly ani dárky a také vynikající dort z rukou profesionála.

 

V sobotu 7. září jsme se vydaly na pouť do Staré Boleslavi,

kterou pořádala Matice svatokopecká. Na místo nás bezpečně dovezl elegantní autobus s pohodovým řidičem, cestou nás provázela organizátorka JUDr. Z. Krejčí a duchovní program vedl P. Ambrož Šámal, O.Praem.
Navštívili jsme baziliku sv. Václava a v ní zvláště posvátné místo jeho mučednické smrti, kde jsme slavili mši svatou. Po ní jsme se odebrali do kostela sv. Klimenta a po prohlídce jsme se oddali chutnému obědu. Po obědě jsme navštívili kostel Nanebevzetí P. Marie, kde jsme uctili Palladium země české - reliéf zobrazující „Staroboleslavskou matičku“. Po celou dobu nás provázela velmi srdečná a historie znalá pí průvodkyně.

 
 

 

Čtvrteční odpoledne 5. září patřilo našemu zahradníkovi panu Petru Horáčkovi,

který nás – řádové sestry, zaměstnance i obyvatele obou Domovů - pozval na narozeninové pohoštění. Srdečné a upřímné gratulace vystřídala volná zábava, dobré pochoutky připravené na grilu, i sladkosti, které štědré kuchařinky z řad našich zaměstnankyň připravily doma a nabídly ke společnému posezení. Děkujeme.

 

 

Ve dnech 30. – 31. 8. se uskutečnila pouť řeholníků a řeholnic na Velehrad

v Jubilejním roce sv. Cyrila a Metoděje, která vyústila v konferenci o řeholním životě. Slavnostní mši svaté předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, po ní následovala přednáška P. Michala Altrichtera Th.D. „Svatí Cyril a Metoděj v našem řeholním životě“, která byla velmi podnětná a aktuální. Po adoraci NSO v bazilice jsme se účastnili komentované prohlídky nové expozice o životě a díle těchto významných věrozvěstů. Další program byl v rámci konference a přinesla nám nové podněty pro náš duchovní život. V polední pauze jsme navštívily „Chráněné bydlení sv. Cyrila a Metoděje“ pro handicapované osoby, které vybudovala Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Generální představená, S. Václava Dudová nás tímto „Dílem lásky“ ochotně provedla.

     

 

Dne 22. července jsme se S. Oldřiškou oslavily její 85 narozeniny s poděkováním našemu Pánu za všechny milosti, kterými ji stále zahrnuje při poměrném zdraví duše i těla.

 

 

V pátek 5.7. jsme se účastnily vyvrcholení jubilejních oslav na Velehradě

- 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Byla to nádherná slavnost, které předsedal papežský legát kardinál Josip Bozanič, záhřebský arcibiskup. Velmi nás překvapil, když slavil liturgii v českém jazyce, včetně povzbudivé homilie, ve které nás ujistil, že přichází také jako „poutník z Chorvatska“ a připomněl, že prvním záhřebským biskupem se v jedenáctém stolení stal biskup Duch, o kterém dějinný záznam vypovídá, že byl národností Čech.
Slavnosti se účastnilo i mnoho zahraničních hostů i poutníků nejen ze sousedních států, ale i z Ruska či Slovinska. Během liturgie také krásně zněly i staroslověnské zpěvy za doprovodu zlínské filharmonie. V závěru bohoslužby bylo uděleno několik ocenění, také hudebnímu skladateli a zpěváku Jiřímu Pavlicovi.

 

 

Na návštěvě v Moutnicích (Brno-venkov)

V neděli 30. 6. jsme se účastnily slavení mše svaté a následného žehnání nového sousoší svatých Cyrila a Metoděje v prostorách před farním kostelem sv. Jiljí v Moutnicích při příležitosti 1150. výročí příchodu věrozvěstů na naše území.
Autorem díla je akademický sochař Petr Váňa, který nás na slavnost pozval. Pro kámen na sousoší si „odskočil“ do Soluně. Slavnostní bohoslužbu s žehnáním sousoší celebroval brněnský otec biskup Vojtěch Cikrle.
Následoval koncert dua pražského filharmonického orchestru FOK a posezení s výborným občerstvením za doprovodu dechové hudby Dambořanka.

 

 

Oslava narozenin

Ve čtvrtek 27. 6. jsme se sešli při opékačce, abychom společně oslavili jmeniny a narozeniny v okruhu svátku sv. Petra a Pavla a prožili tak pěkné nepracovní odpoledne. Slané menu bylo přizpůsobeno našemu grilu a o sladké se postarali naši zaměstnanci. Všechno bylo výborné, tak jako slunečné počasí.

 

V klášteře bez psychologa

Fotografie z benefičního koncertu pořádaného Občanským sdružením Norbert
Televize Noe zve na náš koncert pořádaný OS Norbert svým videoklipem

 

V neděli 16.června jsme oslavily se S. Dominikou její „kulatiny“

Přišla řada gratulantů a též od nás nechybělo upřímné poděkování a přání všeho dobrého do další „sátky“. Sváteční oběd se skleničkou dobrého vína umocnil naší společnou radost.

   

 

Farní den

V neděli 9. června odpoledne bylo v ambitech baziliky na Svatém Kopečku velmi rušno. Společně se zde setkali farníci všech věkových kategorií, aby oslavili „svůj den“.
Po úvodním přivítání P. Bernardem, farářem na Svatém Kopečku, se otevřela srdečná neformální zábava. Byly připravené různé aktivity pro děti i dospělé, občerstvení z domácí kuchyně a další dobroty, které byly příjemným doplňkem.
Od 16:00 nám bylo nabídnuto pěkné kulturní vystoupení scholy Liberi, pod vedením P. Gorazda a kytarové scholy pod vedením Václava Poustka a Kateřiny Vrbové.
Sluníčko provázelo tyto požehnané chvíle a posílilo naši společnou radost.
Fotografie

 

Ve čtvrtek 6. června jsme prožily slavnost sv. Norberta na Strahově,

kde jsou uloženy jeho ostatky. Cestovaly jsme tentokrát vlakem a mši svatou jsme v pohodě stihly. Hlavním celebrantem byl strahovský opat Michael Pojezdný, kolem něho spolubratři v kněžské službě a omladina.
Na pozvání jsme se zapojily i do společného hodování v klášterním refektáři, osvěžila i zmrzlina.
Na zpáteční cestě jsme se prošly pěšky na Malostranské náměstí a dál už tramvají na nádraží. Počasí nám velmi přálo, takže bylo za co děkovat.

 

 

První červnovou sobotu jsme slavily první den provincie,

který jsme svěřily Panně Marii Svatokopecké s velkým díkem, že smíme žít pod její ochranou. V den svátku Navštívení Panny Marie jsme se účastnily večerní mše svaté v bazilice.
Sobotní slavení bylo uvedeno přivítáním S. Michaely, provinční představené a duchovním slovem P. Ambrože. Následovala prezentace „Výňatek z „Řeči našeho zakladatele sv. Norberta“ a polední HbD.
Po svátečním obědě jsme si zavzpomínaly při prezentaci: „Průřez rokem 2012“ na události minulého roku, který byl velmi bohatý na vzácné události našeho života.
Při družné pohodě a dobrém moučníku nám S. Michaela rozdala na památku záložku s modlitbou k Panně Marii Svatokopecké a nově vytištěné „Návody“, které jsou důležitým nástrojem věrnosti našemu premonstrátskému dědictví a vedou k jednotě a lásce.
Pěkný den jsme zakončily modlitbou svatého růžence.

 

 

Slavnost Těla a Krve Páně

V neděli 2. června jsme v naší farnosti společně oslavili Slavnost „Božího Těla“, která byla tentokrát spojena i se svatokopeckými hody. Hlavním celebrantem při slavnostní mši svaté byl P. Bernard Slaboch, OPraem, zdejší farář. Bazilika byla naplněna do posledního místečka, bylo i hodně družiček a krojovaných mladých lidí, kteří měli i své úlohy ve mši. Počasí nám přálo, takže se mohl konat i venkovní průvod s Nejsvětější svátostí, který procházel také kolem našeho kláštera a dál pokračoval do ambitu a zpět do baziliky. U jednotlivých vyzdobených oltářů jsme se modlili za aktuální potřeby rodin, církve a státu. Průvodem nás provázela dechová muzika a zpěváci zdejšího pěveckého sboru, což umocnilo tuto slavnost.

O Slavnosti Těla a Krve Páně (30.6.) jsme se opět vydaly do Olomouce k svatému Mořici, abychom společně oslavili tuto krásnou slavnost. Pontifikální mši svatou sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner a světící biskup Josef Hrdlička spolu s kněžími olomouckého děkanátu. Po mši svaté jsme vyšli průvodem středem města do kostela sv. Michala, kde byla slavnost "Božího těla" zakončena. Při jednotlivých zastaveních jsme se modlili za aktuální potřeby rodin, města a celého národa a hlavně za ty, kteří spravují veřejné záležitosti. Počasí nám přálo a oslava se vydařila.

Snímky z obou oslav

 

Poutní zájezd na Slovensko

Poslední sobotu v květnu se dvě sestry z naší komunity účastnily poutního zájezdu do Nitry na Slovensku, který organizovala Matice svatokopecká.
Navštívili jsme katedrálu sv. Emeráma, která se nachází v areálu Nitrianského hradu. Tam jsme měli mši svatou a po ní odborný výklad paní průvodkyně.
Dále nás provedla celým areálem s návštěvou Diecézního muzea. Po výborném obědě v blízkém semináři jsme od 14:00 měli komentovanou prohlídku vnitřního města, vč. dalších památek a v závěru putování jsme navštívili také židovskou synagogu, která v současnosti slouží jako koncertní síň.
PPo celou dobu nás doprovázel P. Ambrož Šámal, OPraem a pěkné slunečné počasí.

Noc kostelů a sestry premonstrátky

Letos poprvé se naše společenství aktivně zapojilo do programu „NOC KOSTELŮ“ v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Rády jsme z produktů naší zahrady nabídly květiny a zeleň na krásnou květinovou výzdobu a také dvě z našich sester se převážnou část večera věnovaly návštěvníkům ve Francouzském sále fary, kde byla velmi zajímavá výstava ornátů a dalších liturgických předmětů. Měly jsme také pěknou příležitost prezentovat naše společenství, jak historii Kongregace, tak současnou činnost a působení s nabídkou brožurek o našem životě, čehož jsme rády využily.

Pracovní schůzka

Dne 20. 5. 2013 se uskutečnila pracovní schůzka s ředitelem Mgr. Janem Výborným a ekonomkou Lenkou Krupkovou z Domova blah. Bronislavy u nás v Norbertinu. Setkání bylo neseno v přátelském duchu, i když se jednalo o důležitých věcech, týkajících se provozu, ekonomiky, personálií a celkového rozvoje Domova i v této nelehké době. Setkání se účastnily také tři provinční rádkyně, které spolu s provinční představenou spoluzodpovídají za toto naše společné dílo. S. Michaela na závěr upřímně poděkovala jak řediteli, tak i ekonomce za jejich osobní nasazení ve prospěch seniorů i celého díla. Využila příležitosti a předběžně s ředitelem projednala podzimní návštěvu s našimi zaměstnanci v Domově. Ředitel rovněž poděkovat za to, že mu dáváme šanci konat dobro pro druhé.

Oslavy v naší komunitě na počátku května

V sobotu 4. 5. jsme v užším kruhu oslavily 60té narozeniny naší provinční představené S. Michaely Novákové, gratulovat přijely i sestřičky z Humpolce, což bylo velmi milé. br /> A poněvadž takové významné životní jubileum se musí řádně oslavit, pokračovaly jsme ještě v pondělí 6.5. „opékačkou“ v širším obsazení spolu s civilními zaměstnanci a obyvateli obou Domovů. Od zaměstnanců dostala S. Michaela pěkné náramkové hodinky, ze kterých měla nestrojenou radost.
V rámci odpoledního posezení jsme uspořádali „miniturnaj“ v kopané, který si rádi - s dětmi našich zaměstnanců - zopakujeme při nejbližší příležitosti. Pondělní slavení patřilo i S. Dominice, která měla řeholní jmeniny.
Fotografie

Úprava hrobů našich sester v Klokotech a Čekanicích

Ve středu 24. dubna jsme cestovaly do Jižních Čech, abychom především upravily a nazdobily hroby našich sester v Klokotech a Čekanicích. Výsadbu květin do truhlíků si provádíme předem na Svatém Kopečku, a k následnému převezení je v autě dostatek místa.
Vyřídily jsme i technické věci v Táboře a na zpáteční cestě jsme si udělaly příjemnou pauzičku při setkání s naším bývalým obvodním lékařem a jeho milou rodinkou, se kterou udržujeme kontakty od chvíle, kdy jsme se z Radvanova u Mladé Vožice přestěhovaly do mateřince na Svatém Kopečku.Byl to krásný den i počasí nás mile překvapilo, takže radost ze všeho, co jsme prožily, převýšila únavu z cesty.

     
Jaro je tady
O nedělích ve velikonoční době

se účastníme v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku zvláštního slavení nešpor s procesím ke křestnímu prameni, tzv. „Chodící nešpory“. Nešpory jsou převážně zpívané v chorálním nápěvu s okuřováním oltáře při Chvalozpěvu „Magnificat“, a účastní se jich především mladí lidé z farnosti.

Slavení kapituly komunity

V sobotu 20. dubna 2013 jsme slavily kapitulu naší komunity, kterou svolala představená komunity S. Marie Grulichová, po prvé ve svém úřadě.
Zamýšlely jsme se nad našim společným životem modlitby, stolování, apoštolátu a projednávaly jsme návrhy sester z vizitace komunity. Během přestávky na občerstvení nám S. Michaela – představená provincie předala brožůrku „Poselství kapituly ČMP r. 2012“, kterou zpracovala S. Jitka, a která nám připomněla požehnané chvíle provinční kapituly. Posilněny dobrotami, které nám S. Marie s láskou připravila, jsme pokračovaly v sesterském sdílení o radostech i těžkostech společného života a o plánech do budoucna. V radostné sesterské atmosféře byla kapitula završena zpěvem „Salve Regina“.

     
Komponovaný večer o Charitě

Dvě z našich sester se účastnily večerního programu o Charitě Olomouc, na který jsme byly pozvané ve středu 3. dubna 2013 do Slavnostní dvorany Arcibiskupského paláce v Olomouci.
Na programu byla premiérová projekce k 90. Výročí založení Arcidiecézní charity Olomouc, dále beseda s promítáním o charitní pomoci na Haiti, kterou komentoval osobní účastník výpravy P. Bohumír Vitásek a dále komentovaná prohlídka výstavy „Charita v Olomouci včera a dnes“.
Tato výstava se nejvíc dotýkala našeho společenství, protože zde byly zařazeny nejen dobové fotografie našich sester, působících do 50tých let minulého století v Tršicích a Dolanech, ale také nahrávka osobního svědectví dosud žijící pamětnice.

Slavení velikonoční vigilie

Jako již po několik roků slavíme Slavnost Veliké noci spolu s místní církví v bazilice Navštívení P. Marie, které i letos předsedal pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička. Slavnostní obřad Veliké noci začal žehnáním ohně před bazilikou, od něhož byla zapálena velikonoční svíce - paškál. Poté jsme se vydali průvodem do baziliky, kde slavnost pokračovala. U jejího vchodu jsme si od plamene paškálu zapálili svoje svíce, abychom do přítmí chrámu společně vnesli světlo. Velikonoční chvalozpěv „Exsultet“ zazpíval P. Ambrož. Při křestní bohoslužbě byli pokřtěni dva katechumeni a následně sedm účastníků přijalo svátost biřmování. Potom jsme také my obnovili své křestní vyznání, na které jsme se celý půst připravovali. Bylo za co děkovat a co slavit.

Předvelikonoční návštěva

V neděli před velikonočními svátky nás navštívila generální představená M. Hermana se svou rádkyní S. Renatou, abychom si vzájemně popřály požehnané velikonoce. Tentokrát jsme měly pro ni i malé překvapení – nově uspořádaný interiér knihovny, který jsme společnými silami „přestavěly“ a vyklidily, co ještě zbylo ze stěhování komunity, a tak nám vznikl nový pěkný prostor pro setkávání komunity i další společné aktivity.

Požehnané svátky našeho vykoupení přejí a vyprošují sestry premonstrátky
Z pastýřského listu o. arcibiskupa Jana k Velikonocům 2013

Vizitace naší komunity

Ve středu 20. února zahájila S. Michaela Nováková, provinční představená, vizitaci komunity na Svatém Kopečku stanoveným obřadem. Po vzývání Ducha svatého jsme vyslechly Boží slovo a v přímluvách jsme prosily o Boží požehnání pro tyto společné chvíle milosti, aby nám byly příležitostí k horlivé obnově našeho řeholního života. Čas vizitace budeme provázet modlitbou.

Sypejme ptáčkům

Letos je poměrně dost sněhu i u nás a tak je třeba starat se také o ptáčky, aby přežili sněhovou nadílku a na jaře nám zase pěkně zpívali.
Fotografie

Exercicie pod vedením strahovského opata Michaela Pojezdného

Ve dnech 10. až 16. února 2013 se konaly v naší komunitě na Svatém Kopečku exercicie, kterých se také účastnila sestra z komunity v Humpolci.
Je třeba se zastavit uprostřed všedního života, udělat si čas na osobní promýšlení základních otázek duchovního života a podívat se na svůj vztah k Bohu a lidem. Ohlédnout se nazpět i zahledět do budoucna a rozhodnout se, co potřebuji konkrétně změnit na své cestě s Pánem, který má s každou z nás plány plné lásky. K tomu nám zvláště pomáhaly exerciční přednášky, čas modlitby a adorace, která byla v programu zakotvena.
V závěru exercicií přijali nemocní svátost pomazání nemocných. Nechyběla ani slova díků představené komunity S. Marie panu opatovi Michaelovi.

 

Pořad Na plovárně s Markem Orko Váchou

Oslava narozenin

Ve čtvrtek 7. února jsme společně oslavily 90té narozeniny naší spolusestry Cherubíny a poděkovaly milému Pánu za všechny dary a milosti, kterými ji po celá léta zahrnoval a dopřává jí i dnes poměrně dobré zdraví duševní i fyzické, jistě také díky laskavé péči našich ošetřovatelek.
Děkujeme S. Cherubíně za její osobní příklad a vyprošujeme Boží požehnání a dar zdraví do dalších let.

 
Dne 2. února, při slavení svátku Uvedení Páně do chrámu,

jsme se opět sešli s Otcem arcibiskupem Janem Graubnerem, abychom společně poděkovali Pánu za nádherný dar zasvěceného života a odevzdali svůj život znovu do rukou našeho Boha.
Po mši svaté v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje následovala přednáška P. Gorazda Cetkovského, O. Carm, který nás v tomto Roce víry povzbudil především k prohloubení vztahu k Ježíši, který je tou nejskutečnější realitou našeho života.
Po výborném obědě v seminární jídelně pokračoval program v posluchárně, kde měly sestry z Kongregace svatého Cyrila a Metoděje připravené krásné pásmo o našich věrozvěstech svatém Cyrilu a Metoději, a o počátcích jejich evangelizačního poslání na Moravě. Pásmo bylo provázeno poutavou pantomimou a staroslověnskými melodiemi.
Před tímto kulturním vystoupením přijal Otec arcibiskup dvě srdečná blahopřání – ke svému svátku a k biskupskému jubileu. Povzbuzené a obohacené jsme se vracely domů.
Fotografie

Dárky do tomboly

V sobotu 26. ledna se uskuteční první farní ples, který organizačně připravili především mladí ze svatokopecké farnosti. Naše komunita je podpoří nejen modlitbou, ale připravily jsme také nějaké drobné dárky do tomboly, které potěší dvakrát.

Oslava narozenin o. biskupa Josefa

V úterý 22. ledna jsme se vydaly za Mons. Josefem Hrdličkou, pomocným olomouckým biskupem, a popřály mu k jeho narozeninám za celé naše společenství. Otec biskup nás přijal velmi srdečně a první naše kroky mířily do krásné a útulné kaple, kde jsme společně prosili nejen za sebe navzájem. Při neformálním povídání u štědrého pohoštění, které připravily sestřičky cyrilometodějky, starající se o jeho domácnost, se s námi otec biskup podělil o řadu pěkných kulturních podnětů při poslechu krásné hudby starých mistrů. Společně prožité chvíle nás velmi potěšily a obohatily, domů jsme si vezly biskupské požehnání pro celou komunitu a každou sestru.

Konec vánočního období

O svátku Křtu Páně 13. ledna, kdy si připomínáme Kristovo veřejné zjevení světu, končí vánoční období. Po večeři jsme se naposledy sešly u vánočního stromečku, zazpívaly koledy, v duchu se vrátily ke slavení těchto nádherných svátků a potom jsme společně vánoční stromeček odstrojily. Z dobrot, které na něm byly, jsme si každá odnesla „svůj díl“ a pamatovalo se i na nepřítomné.

   
V předvečer slavnosti Zjevení Páně

požehnal P. Bernard při bohoslužbě slova vodu, kadidlo a křídu a nastala tříkrálová obchůzka celého areálu Norbertina za zpěvu koled, při níž byly požehnány a vykropeny obytné i provozní místnosti. Kadidlem byly okouřeny a posvěcenou křídou bylo na dveře napsano: K+M+B+2013 s prosbou, aby Kristus požehnal tyto příbytky, vždyť je krásné bydlet na místě požehnaném. Při požehnání člověk všechno dobré očekává od Boha, Pána světa. A to je hlavní důvod této tříkrálové obchůzky.
„Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, shlédni na nás, kteří při vzpomínce na klanění mudrců od východu prosíme, abys přijal také naši modlitbu jako vonný dým kadidla, stoupající před tvou tvář. A požehnej nám, kteří touto křídou označíme své příbytky znamením kříže, ať nikdy nezapomeneme, že celý náš život patří tomu, který nás křížem vykoupil.“
(žehnací modlitba podle Benedikcionálu)
Fotografie

Naše letošní novoroční adorace za arcidiecézi

měla v kontextu Roku víry a v třetím roce přípravy na 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, zvláštní význam. V tichém setrvání u Ježíšových nohou, ale i při společné adoraci bylo hodně důvodů k díkůvzdání, vždyť oni stáli také u počátků naší státnosti. Společné adorace se účastnili také obyvatelé Domova sv. Norberta a zástupci svatokopecké farnosti.

 

 

 

 

Pokračování