(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585 155 098  vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2015

 

Klášterní Hradisko

Ve středu 30.prosince jsme přijaly pozvání na komentovanou prohlídku bývalého kláštera Hradisko, který kolem r. 1150 získali premonstráti ze Strahova. Klášter s přilehlým kostelem – dnes sv. Štěpána má dlouhou a bolestnou historii, která ve své podstatě končí josefínskou reformou, kdy byl klášterní život zde zrušen.
Areál postupně využívala armáda, která zde následně zřídila vojenskou nemocnici; ta zde sídlí do dnešních dnů. Nádherné fresky a italská barokní architektura připomínají dávné časy velkých umělců, škoda, že umělecká socha sv. Norberta v průčelí prelatury je tak vysoko... Ke shlédnutí byla krásná a bohatá knihovna, nádherně osvětlený Slavnostní sál, který je využíván k různým slavnostním příležitostem, barokní schodiště a v neposlední řadě i výstup do věže, který jsme ovšem nepodnikly.
Zajímavé bylo i muzeum s vystavenými exponáty, které vypovídají o historii nemocnice. Není divu, že celý krásný komplex byl prohlášen národní kulturní památkou.

 

 

Vánoční výstava betlémů

Matice svatokopecká nabídla ve vánočním období krásnou podívanou na mnoho různých betlémů.
Jedno nádherné tajemství: „Narození Ježíše v Betlémě v Judsku za času krále Heroda“ (Lk 2,1-20), ale tolik nádherných zpodobení z mnoha dostupných materiálů od keramiky, přes sklo, papír a dřevo, to vše zaujalo pozornost mnoha návštěvníků a samozřejmě i nás. Velmi pěkně a svátečně byla také vyzdobena bazilika Navštívení Panny Marie, o tu se zase pro změnu postarala skupinka farníků. Velký a prostorný betlém na bočním oltáři v bazilice zůstává až do 2. února, kdy se rozebere a pečlivě uschová pro další slavení vánoc.

 

 

85 let Sr. Metodějky

V pondělí 28.prosince jsme poděkovaly za 85 let života naší spolusestry Sr. Metodějky, kterých se dožívá v poměrně dobré fyzické kondici. Mše svatá, zpívání, blahopřání a samozřejmě i dobroty a pěkná kytka, to vše patřilo k naší gratulaci s velkým díkem za její celoživotní nasazené pro dobro společenství.
Ať jí Pán do dalších let uštědří (kromě toho zdravíčka) i stálou vstřícnost a veselou mysl, kterou nás Sr. Metodějka po celý život obdarovávala.

 

Svatokopecký Živý betlém

V ambitu za bazilikou Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku se navečer Hodu Božího opět odehrála Hra betlémská o „Narození Pána Ježíše" a to speciálně pro Svatý Kopeček.
Hra byla opět z pera neznámého autora čerstvě napsaná a mnohými dobrými lidmi i zvířaty všeho věku pro potěchu všech zahraná, jak opět zval barevný plakátek. Stále větší počet diváků dosvědčoval, že o tuto betlémskou podívanou je velký zájem. Lidé všech věkových kategorií se zájmem sledovali nejen děj, ale i „umělecké výkony“ herců – ochotníků.
Bylo krásné vidět, jak tátové berou na svá ramena děti, aby lépe viděly. Mlha sice houstla, ale to neumenšilo radost a nadšení z krásných koní, na kterých doputovali „Tři mudrci od východu“.
Jako bonus pro všechny zájemce byl k dispozici horký svařáček na zahřátí. Dlouhotrvající závěrečný potlesk byl opravdu zasloužený.

 

Vánoce 2015 - Štědrý večer nastal

V tiché přípravě na slavnost Narození Páně jsme v kapli sv. Norberta zazpívaly slavnostní Nešpory a sešly se u vyzdobeného stolu, kde nám S. Dominika, představená domu, přečetla část evangelia sv. Lukáše o Narození Ježíše. Potom nám všem popřála radostné a milostiplné vánoční svátky a začaly jsme slavit svatvečer Hodu Božího. Po slavnostní večeři jsme se odebraly k rozsvícenému vánočnímu stromečku, kde jsme zpívaly koledy a potom nastala společná radost se vzájemného obdarování. S. Dominika rozbalila společné dárky pro komunitu od všech možných dárců, takže bylo za co děkovat. V kapli u P. Marie nám zazářilo Betlémské světlo, které nám předali skauti ze svatokopecké farnosti.
Při „půlnoční“ mši sv. ve 21:00 v naší kapli jsme obnovily své řeholní sliby s připomínkou na první sliby bratří v údolí Prémontré o vánoční noci r. 1121. V krásně vyzdobené bazilice Navštívení P. Marie začala slavnostní mše svatá přesně o půlnoci a hlavním celebrantem byl Mons. Josef Hrdlička. Bazilika byla zaplněna do posledního místečka a z kůru zněla nádherná Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby za doprovodu orchestru a varhan, pod vedením sbormistra a dirigenta Jana Gottwalda.

   
 

 

K Vánocům a k novému roku přejí sestry premonstrátky

České Vánoce se neobejdou bez Rybovy mše - animovaný film ČT s obrázky J. Lady

 

Předvánoční posezení se zaměstnanci

Úterní odpoledne 15. prosince bylo zcela vyhrazeno pro odpočinkové posezení, povídání při víně a mnoha dobrotách spolu s duchovním slovem a písničkami. Měli jsme totiž předvánoční posezení se zaměstnanci v naší prostorné knihovně, a i když je před vánocemi ještě mnoho práce, sešlo se nás zde docela dost, včetně dřívějších pracovnic, které jsou nyní již v důchodu.
Duchovním slovem nás povzbudil P. Gorazd Krušina, OPraem, kterého pozvala S. Dominika, představená domu a samozřejmě byl pozván i P. Klement Růžička, OPraem, který se rád těchto našich společenských akcí účastní.
Po slavnostním přípitku zazněla slova díků jak zaměstnanců sestrám, že mohou s nimi pod střechou jejich kláštera pracovat, tak i poděkování sester za obětavou službu zaměstnanců.
Při volné zábavě nám ke zpěvu hrál P. Gorazd na kytaru a samozřejmě svým pěkným hlasem podpořil i náš zpěv. Na závěr jsme si vzájemně předali malé dárky, které překvapily i potěšily.
Se společným přáním: aby se nám s Boží pomocí i v příštím roce pěkně spolupracovalo jsme se pomalu rozešli.
Fotografie

 

12. prosince nás navštívila M. Hermana Laĺíková,

generální představená se svou první rádkyní S. Renatou Kňažíkovou, aby se s námi podělily o nové podněty, a především popřály krásné a požehnané vánoční svátky, které se kvapem blíží.
Ve vzájemném sdílení jsme se potěšily tím, co je v našich společenstvích nové, co jsme prožily a co nás ještě čeká. M. Hermana nám přečetla list o svolání mimořádné generální kapituly v příštím roce a uvedla nás podrobněji do jejich jednotlivých částí.
My jsme se pochlubily novým vydáním Českého misálu, ze kterého se opravdu všechny těšíme a který se již využívá při denní mešní liturgii.
Na závěr jsme si popřály požehnané svátky a představené si vzájemně předaly dárky pro jednotlivé sestry v komunitách, které ovšem rozbalíme až pod stromečkem o Štědrém dni.

 
 

 

Pečeme na Vánoce

Ve středu (8.12.) po Slavnosti P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu jsme se s chutí pustili do vánočního pečení. Letos to byla téměř „velkovýroba“, protože do vykrajování, plnění formiček, tvarování a dalších úkolů byly zapojeny nejen sestry, ale i schopnější klienti a dobrovolnice z mimo-kuchyňského personálu. Za pohodové vánoční hudby šla práce pěkně od ruky a nemalý význam mělo i praktické procvičování osobní dovednosti a jemné motoriky. Následně bylo cukroví ozdobeno a teď už jen čeká, až si ho o svátcích vychutnáme.

 
   

 

Adventní setkání s o. biskupem Josefem

Na druhou neděli adventní v odpoledních hodinách se opět uskutečnilo setkání s pomocným biskupem Mons. Josefem Hrdličkou, které uspořádala Matice svatokopecká. Hlavním tématem přednášky - jak jinak, byla Bula sv. Otce Františka, vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství.
Pan biskup se zaměřil zvláště na „Bultus“ – tvář, především Tvář Otce, milujícího a milosrdného Otce, která nás může provázet celým rokem Milosrdenství. Poukázal na skutečnost, že u P. Marie se milosrdná Tvář Otce zjevila v početí Ježíše Krista a provázela ji – stejně jako nás, cestou každodenního putování.
Na závěr nás O. biskup povzbudil k osobnímu pročítání a meditaci celého textu buly a „nechat ho projít svým srdcem“. Poukázal na skutečnost, že současné myšlení se snaží odstranit i sebemenší projevy milosrdenství, ale Bůh je jím naplněn, a zve nás do své uzdravující náruče.

 

Svatý Mikuláš

Páteční podvečer 4. prosince byl plný napětí a očekávání příchodu vzácné „nebeské návštěvy“ svatého Mikuláše, který si letos trochu pospíšil, pravděpodobně kvůli narůstajícím „pracovním“ povinnostem.
Přišel v doprovodu malého čertíka, který občas vyrušoval svými „aktivitami“, ale svatý Mikuláš, který byl letos zvlášť pečlivě připraven, ho lehce zvládal. Přítomné zaujal duchovním slovem a poutavým příběhem o tom, jak zůstat i ve stáří duchovně mladý a radostný. Inspiroval nás také k adventnímu snažení v konání dobrých skutků. A poněvadž svatý Mikuláš je známý svou štědrostí, rozdával i tentokrát všem přítomným dobroty.
Po tlumočení všech pozdravů od našich nebeských přátel a po krátké modlitbě nám udělil své požehnání.

 
   

 

Výroba adventních věnců

V sobotu 28. listopadu, před první nedělí adventní se opět uskutečnila benefiční výroba adventních věnců i v naší farnosti Svatý Kopeček.
Již po několikáté se využily rozlehlé prostory farní „tělocvičny“, která se proměnila v praktickou dílnu na ruční práce. Potřebný materiál byl převážně z „vlastních zdrojů“, a do výroby se zapojily všechny věkové kategorie. Místní pan farář P. Bernard Slaboch, OPraem nás přišel povzbudit sladkostmi, které nám osobně rozdával. Po obětavé šestihodinové práci vyšlo z této ochotnické dílny pěkných osmdesát adventních věnců, které se před nedělními bohoslužbami postupně rozprodaly.
Výtěžek akce byl rozdělen mezi potřebnou rodinu naší farnosti a hlavně pro sirotčinec v mongolském Ulánbátaru. Prožili jsme pěkné společné tvoření, které pomůže potřebným. Výborné bylo i občerstvení z vlastních zásob.

 
   

 

Slavení v Domově sv. Norberta

V pondělí 23. listopadu se od 13:30 spustilo společné slavení narozenin a svátku některých obyvatel Domova.
V Domově proběhly v předchozích měsících některé změny, byli přijati noví klienti a prvně se také tohoto společného a velmi příjemného posezení účastnila i nová vedoucí Domova Mgr. Renata Pytlíčková Dis, která svou novou úlohu v Domově přijala v srpnu letošního roku.
Mgr. Hana Polednová, která Domov sv. Norberta uváděla do provozu a vedla ho po dlouhých 10 let byla též při slavení a pomáhala s přípravou. Při poháru vína a dobrotách se také povídalo o novinkách, nových obyvatelích a přípravách na vánoce. Oslavenci přijali, kromě blahopřání i praktické dárky, které je zjevně potěšily.

 

65 let od 1. slibů a Putující ostatky sv. Vojtěcha

V sobotu 21. listopadu při liturgické památce Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě, jsme společně Bohu poděkovaly za krásné jubileum 65 let od 1. slibů naší sestry Oldřišky Grulichové.
Své sliby na tři evangelní rady obnovila do rukou S. Dominiky Novákové, představené komunity, která byla k této úloze pověřena nepřítomnou S. Michaelou Novákovou - provinční představenou.
Bylo za co děkovat, protože sestřička se jubilea dočkala v poměrně dobré fyzické i duševní svěžesti, což je velký Boží dar. Při osobní gratulaci bylo vysloveno mnoho pěkného a nechyběla ani krásná kytice, která vždy potěší.

V rámci Roku zasvěceného života putuje od 23. dubna 2015 relikvie s ostatky sv. Vojtěcha po řeholních komunitách v Čechách a od září doputovala na Moravu, kdy od úterý 17. listopadu večer jsme ji mohly uctít i v naší komunitě.
Vyzvedly jsme si ji od otců karmelitánů v Hejčíně, po prožitém Modlitebním večeru chval v kostele sv. Cyrila a Metoděje.
V komunitě jsme se na tuto vzácnost připravovaly Novénou ke sv. Vojtěchu. Středeční den měli možnost uctít ostatky svatokopečtí farníci v bazilice Navštívení P. Marie pod vedením P. Bernarda Slabocha, OPraem. Ve čtvrtek jsme měly ostatky zpět v komunitě při mši svaté, a následně dopoledne jsme prožily duchovní obnovu pod vedením P. Gorazda Krušiny, OPraem podle podnětů z příručky: Svatý Vojtěch mezi námi, což bylo velmi obohacující.
Vzácnou relikvii s ostatky sv. Vojtěcha jsme měly možnost adorovat do šestnácté hodiny, kdy si ji převzal P. Antonín Krasucki, OP, k dalšímu slavení v kostele Neposkvrněného početí P. Marie u dominikánů v Olomouci.

Fotografie

 

V úterý 11. listopadu jsme se se S. Dominikou vydaly do Humpolce,

kde jsme se setkaly se S. Michaelou a následně na pracovní schůzce s ředitelem Domova blah. Bronislavy Mgr. Janem Výborným.
Ten nám zřizovateli v úvodu poděkoval za podporu a modlitby, kterými doprovázíme toto společné dílo. Následně nás velmi obšírně seznámil s finanční otázkou a hospodařením Domova podle reálného rozpočtu, který zpracovala ekonomka Domova paní Lenka Krupková. Představil nám plány a vize, které má s Domovem, nejen v oblasti financí.
S. Michaela mu předložila záležitost budoucího fungování sester na tomto místě. Na závěr setkání jsme panu řediteli upřímné a srdečně poděkovaly za jeho obětavé snahy pro dobro a rozvoj Domova, zlepšování prostředí a péči o klienty a v neposlední řadě i starost o pohodu mezi personálem.
Se sestrami v komunitě jsme při poledním stolování oslavily svátek sv. Martina.

 

V pátek 23. října jsme se rozloučily s Mgr. Dagmar Tlusťákovou,

která byla jednou z prvních obyvatelek našeho Domova sv. Norberta DPS pro laické klienty. Pohřební mše svatá byla slavena v naší kapli sv. Norberta, kam v době své poměrné soběstačnosti sama pravidelně docházela.
Po ztrátě soběstačnosti ji pečovatelky vozívaly na vozíčku. Jako premonstrátská terciářka patřila také mezi naše příznivce a dobrodince, jsme jí za mnohé vděčné. Na poslední cestě ji doprovodili příbuzní, přátelé a ošetřovatelky, které jí v čele s vedoucí Domova, Mgr. Hanou Polednovou, obětavě sloužily. R.I.P.

 

Úterý 27. října byl pro nás den výjezdu přes Humpolec,

kde jsme přibraly S. Michaelu a Petru, a pokračovaly dál do Tábora. Tam jsme nejdřív vyřídily organizační věci vztahujících se na náš objekt, který pronajímáme a potom jsme se s chutí daly do čištění a výzdoby hrobů našich sester, které v Klokotech a v Čekanicích očekávají vzkříšení těla. Počasí nám přálo, i když silnější vítr s námi občas „zápasil“.
Na Klokotech jsme s radostí konstatovaly, že byla úspěšně dokončena oprava interiéru poutního kostela Nanebevzetí P. Marie a také byla velmi pěkně zrekonstruována kaplička sv. Jana Nepomuckého v ambitu. Autíčko jelo bezvadně, takže zpáteční cesta byla mnohem kratší, než ta ranní s příznačnými kolonami na D1.

     

 

V sobotu 24. října jsme se zapojily do programu děkanátní pouti

za obnovu rodin a nová duchovní povolání, která se konala zde na Svatém Kopečku, v bazilice Navštívení Panny Marie.
Program začal v 15:00 rozjímavou modlitbou svatého růžence, při které se vystřídaly zástupkyně všech zdejších řeholních společenství. Od 16:00 pokračoval program eucharistickou adorací NSO s duchovním slovem P. Gorazda Krušiny, OPraem na téma: rodina, nemocní v ní a Bohu zasvěcené osoby v řeholních komunitách.
Od 17:00 vyústil program do slavení mše svaté, při které byli v přeplněné bazilice přítomni kněží olomouckého děkanátu. Hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, který byl přítomen po celou dobu sobotního programu.

 

Naše účast na Národním eucharistickém kongresu v Brně

Od pátku 16. října se dvě naše sestry účastnily bohatého programu v rámci Národního eucharistického kongresu v Brně, který byl dlouho a pečlivě připravován. Jeho plody se jistě objeví.
Přednášky v Biskupském gymnáziu, které měly ústřední téma: „Eucharistie-smlouva nová a věčná“ byly velmi obohacující a podnětné byly i praktické dotazy z řad posluchačů. Během odpoledního programu nás přišel pozdravit papežský legát kardinál Paul Josef Cordes, který byl také hlavním celebrantem o sobotní slavnosti. V sobotu 17.10. před hlavní mší svatou vystoupila rytmická skupina ze Žďáru nad Sázavou s hodinovým duchovním programem písní, modlitby a svědectví. Nádherný byl i liturgický baletní tanec, který nás vtáhl do atmosféry slavení. Bylo krásné vidět přeplněné Náměstí Svobody, přítomnost biskupů Čech, Moravy a Slovenska, velké množství kněží, řeholníků a řeholnic, ministrantů, prostě paráda.
Povzbudil nás také dopis papeže Františka, který nám přečetl olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Po skončení bohoslužby se eucharistický průvod vydal směrem na Zelný trh a královéhradecký biskup Vokál, který je delegátem ČBK pro eucharistické kongresy, nesl monstranci s Nejsvětější svátostí. Tam se oslavy završily děkovnou a zásvětnou modlitbou a Mons. Vojtěch Cikrle biskup brněnský požehnal s NSO všem diecézím a celému národu.
Odpolední program pokračoval dál a my jsme se vydaly do Lorety, kde byla výstava o zasvěceném životě „Blázni pro Krista“. Premonstrátky jsme tam také našly.
Fotografie

 

První říjnový den byl pro nás ve znamení větších změn

v komunitě na Svatém Kopečku. Byla zde jmenovana nová představená domu S. Dominika Nováková.
Do úřadu byla uvedena v rámci Modlitby během dne, za přítomnosti sester komunity. Vzájemně jsme si popřály Boží požehnání na této nové cestě s osobní snahou, abychom byly pravým sesterským společenstvím v Kristu.
S. Michaela, provinční představená, také poděkovala S. Marii Grulichové za její tříletou starost o komunitu.

     

 

Na svátek svatých archandělů (29. září)

jsme v kruhu komunity oslavily též řeholní jmeniny naší provinční představené S. Michaely a její spolunovicky S. Rafaely. Noviciát sice prožívaly za hluboké totality, ale o to víc se cení dlouhá cesta věrnosti svému řeholnímu závazku. Vyprošujeme jim stálou Boží pomoc a přímluvu Panny Marie, Paní a Královny našeho řádu.

 

Setkání starších sester naší komunity

v rámci celoživotní formace (PF) se uskutečnilo ve dnech 18. – 19. září  pod vedením sester z Liturgické komise v rámci Kongregace. Hlavní téma setkání bylo: „Liturgie a její slavení“, podpořené promluvou P. Lohela OPraem, asistenta provincie.
My ostatní jsme se účastnily páteční moderované adorace Kříže a sobotní adorace NSO. Sestrám byla též promítnuta prezentace o životě a odkazu M. Klotildy T. Fialové, 5. generální představené naší Kongregace.
S. Michaela Nováková, provinční představená ve spolupráci se S. Dominikou, členkou komise pro formaci, bděly nad nerušeným a plynulým průběhem formačního setkání. Velký dík na závěr patřil slovenským sestrám: S. Siardě, S. Juliáně a S. Šimoně.
Fotografie

 

Kapitola komunity

V sobotu odpoledne 12. září jsme se sešly ke společnému slavení kapituly naší komunity, při které je krátké a věcné ohlédnutí za uplynulým půl rokem, zhodnocení toho, co se našeho života týká a samozřejmě i pohled do budoucna. Představená komunity nám nabídla také dobroty ke společnému osvěžení, čehož jsme rády využily.
Fotografie

 

Den Narození Panny Marie (8.9.) byl pro nás dvakrát významný

Oslava a dík Panně Marii, která je naší nejlepší Matkou a oslava řeholního svátku představené komunity S. Marie. Mše svatá, společné gratulace a slavnostní oběd, to vše ke slavení patří. Radost udělala i krásná kytice barevných lilií. Po obědě nám S. Michaela, provinční představená, promítla fotografie z mezinárodního setkání sester premonstrátek v rakouském Windbergu.

 

Stěhování S. Sávie

V pondělí 31. srpna po obědě jsme se vydaly do Humpolce, kde na nás čekala komunita sester se S. Sávií, která zde ukončila své dvouleté působení a vrací se zpět do komunity sester ve Vrbovém u Piešťan.
Za svého působení v Domově blah. Bronislavy se snažila rozvíjet duchovní i lidský rozměr spolupráce se seniory a současně prožívat komunitní život spolu s ostatními sestrami. Děkujeme a přejeme Boží požehnání na další společné cestě.
Po rozloučení jsme se vydaly na delší cestu přes Hodonín a Senicu do Vrbového, kde nás už čekaly další sestry, aby pomohly s osobními věcmi. Po odpočinku a nasycení jsme se vydaly na zpáteční cestu na Svatý Kopeček. Noční jízda byla podstatně klidnější a hlavně chladnější.

 

Pouť vděčnosti řeholníků a řeholnic za dar zasvěceného života

se uskutečnila ve dnech 27. – 29. srpna 2015. Na počátku bylo pěší putováním cca 60ti mladších sester a bratří ze Svatého Hostýna na Velehrad.
Na Velehradě od 9:45 začal v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje společný program s těmi, kteří doputovali až v sobotu. Úvodní slovo s krátkým zamyšlením nad liturgickými texty dne měl P. Miroslav Herold SJ, který nám přiblížil program dne. Následovala přednáška Mons. Cyrila Vasila SJ o posvěcování našeho těla a smyslu i významu našeho životního putování. Dopolední program nabídl řadu zajímavých aktivit, vč. nácviku zpěvu pro odpolední slavnostní liturgii pod vedením varhanního mistra Lukáše Petřvalského a jeho vlastních liturgických skladeb.
Od 13:00 jsme byli pozvání ke společnému občerstvení s laskavou a obětavou obsluhou, což přišlo velmi vhod. Využili jsme krásného prostředí obnoveného ambitu s přilehlou zelení i stínu kolem baziliky.
Od 14:00 pokračoval odpolední program workshopů, setkávání, prohlídky lapidária s nádhernou mozaikou „Nebeského Jeruzaléma“ od P. Marka Rupnika SJ, kterou v r. 2013 darovaly řeholnice ČR. Někdo i tiše pobýval v bazilice.
Program vyvrcholil slavnostní mší svatou, jejímž hlavním celebrantem byl kardinál Dominik Duka OP. Přítomen byl i hostující olomoucký arcibiskup Jan Graubner a ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz OPraem. Je stále za co děkovat.
Fotografie
Další fotografie ze stránek ČBK

 

Divadlo o sv. Františku Xaverském

V pátek 21. srpna 2015 jsme přijaly pozvání na divadelní představení o sv. Františku Xaverském, který stál u zrodu řádu jezuitů a od r. 1541 horlivě a úspěšně hlásal evangelium v Indii, na Ceylonu, na Molukách a v Japonsku.
Zemřel ve 46 letech, při cestě do Číny, na ostrově Sancianu. Jeho životní příběh nám velmi pěkně a poutavě zahrála mládež ve věku 9.–15 let, pod vedením Sester Ježíšových, se kterými byla omladina na dětském táboře.

     

 

ČT opakuje seriál o poutních místech - zde je díl o Svatém Kopečku

 

Zavařujeme

Je léto, na zahradě dozrává rybíz a další plodiny a tak je třeba napnout síly, aby se Boží dar nezkazil. Zajely jsme i na jižní Moravu pro meruňky a tak bylo o zábavu postaráno. Společnými silami se podařilo vše zpracovat a zavařit, aby bylo i v zimním období dostatek vitamínů a dobrot na stůl.

 

Poutnice Fanynka ze Svatého Kopečka absolvovala celou pěší Moravskou compostelu

 

Opékačka před prázdninami

Čtvrteční odpoledne 25. června patřilo k těm pohodovým, kdy jsme se sešli - zaměstnanci, klienti a řádové sestry, bychom se společně setkali před prázdninami a dovolenými při společném popovídání, ochutnávce dobrot všeho druhu a letos také při kulturním programu, který nám zprostředkoval P. Gorazd Krušina OPraem.
Pozvali jsme ho spolu s P. Klementem Růžičkou nejen na kus dobrého slova s ochutnávkou grilovaných dobrot, ale s prosbou o kulturní vložku s kytarou. Vyslechly jsme si nejen řadu krásných sólových skladeb, ale také jsme si mohli společně zazpívat z širokého výběru písní na přání.
Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou a obsluhou a přinesli i sladké dobroty.
Fotografie

 

Vizitace komunity

Ve dnech 10. -27. června vykonala S. Michaela, provinční představená, vizitaci naší komunity.
Byla zahájena a ukončena stanoveným obřadem a nesla se v duchu sesterského dialogu o našem společném prožívání řeholního života, v duchu našich Konstitucí a s pohledem na rok Liturgie, jak jej prožíváme v našem společenství. Dalším podstatným tématem byl právě prožívaný rok Eucharistických kongresů v našem národě a rok zasvěceného života v celé Církvi.
Při vizitaci jsme se nad těmito tématy i v modlitbě zamýšlely s touhou, aby tento rok byl pro nás skutečně bohatý na milosti, které nám Církev a Kongregace dává k dispozici.

 

Farní den

V neděli 14. června se uskutečnil již Pátý farní den, který jsme zahájili mší svatou v 10:30 a potom následoval společný oběd v ambitu.
Po něm se otevřela široká nabídka programů jak pro děti, tak různé soutěže a scénky pro dospělé, včetně svědectví misionářky ze svého působení. Jeden z hlavních programů se točil kolem P. Bernarda, se kterým jsme poděkovali za 10 let jeho požehnaného působení na Svatém Kopečku a patřičně to i sladce oslavili.
Samozřejmě nechybělo ani grilování, zpívání a bohatá tombola. Uprostřed programu se nad námi prohnala silná bouřka s kroupami, ale ambity nás ochránily před boulemi z velkých ledových krup. Po půl hodince se ukázalo zase sluníčko a tak připravený program mohl pokračovat až do pozdních nočních hodin.
Ženy z farnosti se postaraly o širokou nabídku moučníků, které ke kávě bezva padly.
Fotografie

 

Oslavy

Sobota 13. června se hluboko zapsala do kroniky našeho společného života zde v Norbertinu. Spojily se totiž dvě jubilejní oslavy, a to: 10 let od otevření Domova sv. Norberta a 5 let od posvěcení kaple sv. Norberta.
A poněvadž se takové krásné skutečnosti nemohou jen tak přejít, pozvaly jsme Otce biskupa Mons. Josefa Hrdličku ke slavení děkovné mše svaté, při které nám požehnal novou Křížovou cestu. V homilii, která zahrnula obojí slavení, nás povzbudil osobností sv. Norberta, který vnesl do dějin církve a do světové církve nesmazatelný a stále živý odkaz hluboké zbožnosti, která vytvořila spiritualitu tak silnou, že dodnes inspiruje a je výzvou v lidstvu a je vzácným plodem křesťanství.
Po mši svaté následoval krásný koncert duchovní hudby: varhany, flétna a zpěv, jako souznění se slavením. Po koncertu jsme se sešli k přátelskému posezení s občerstvením, což byla velmi příjemná tečka za slavením.
Fotografie z oslavy
Pozvánka na tuto akci

 

Boží Tělo

Slavnost těla a Krve Páně (v neděli 7. června) byla letos na Svatém Kopečku opět ve znamení díků a chval, družiček a sypání květů, i radostné oslavy našeho Pána. To vše za doprovodu dechové kapely Dolanka.
Průvod měl 4 zastavení u předem připravených a vyzdobených oltářů poblíž baziliky, sluníčko nás provázelo jako o žních a závěrečné Te Deum, které znělo bazilikou, bylo mohutné. Je stále za co děkovat.
Fotografie z Božího Těla

 

Nová křížová cesta

Ve středu 10. června 2015 jsme společně poděkovaly za pořízení a instalaci nové Křížové cesty, která je další důležitou součástí interiéru kaple sv. Norberta a vyšla z rukou akad. sochaře Petra Váni. On, jako ideový návrhář a zhotovitel vybavení kaple pro nás nakreslil a nechal vytisknout na plátno jednotlivá zastavení. Po instalaci obrazů nás uvedl do celého jejich příběhu a symboliky, kterou se v nich snažil zachytit. Tajily jsme při tom dech.

 

 

Den provincie

V pátek 5. června jsme slavily Den provincie, na který jsme se již delší dobu těšily. Program byl nastaven tak, aby ho všechny věkové kategorie zvládly, a také aby byl i odpočinkový.
Ranní duchovní program začínal později, než obvykle ve všedním dnu, s možností druhé mše svaté v bazilice. Dopoledne jsme také putovaly se staršími sestrami na malou pouť k ostatkům sv. Jana Pavla II., které byly v bazilice slavnostně instalovány 17. 5. 2015. Zde jsme se také společně pomodlily a setrvaly v tiché meditaci u P. Marie.
Po svátečním obědě byl čas na odpočinek a potom měl P. Gorazd Krušina k nám promluvu o Eucharistické úctě sv. Norberta, která nás vtáhla do počátků horlivého působení našeho zakladatele a připomněla jeho vroucnost, hlubokou zbožnost a neochvějnou víru při slavení svatých tajemství. Téma nás znovu vybídlo k sebereflexi nad tím, jaký je můj vztah k mešní oběti, k eucharistii, k adoraci a k přijímání druhých.
Po malém občerstvení jsme si v knihovně připomněly akce z r. 2014, zpracované v pěkné prezentaci. Každá sestra obdržela text promluvy a kartičku o Jubileu 900 let od obrácení našeho otce sv. Norberta s vyznačením dnů, kdy je možné získat plnomocné odpustky. Slavení jsme završily modlitbou Večerních chval a Vigilií před Slavností sv. Norberta.
Fotografie ze Dne provincie

 

Noc kostelů

Páteční večerní mše sv. 29. května byla slavným úvodem do programu „Noci kostelů“, která měla letos rekordní počet návštěvníků.
V bazilice i v přilehlých prostorách byly připravené různé aktivity podle naznačených okruhů, dětské soutěže, čtení Bible, pošta do nebe a další.
Ve francouzském sále byla výstava: poznej olomoucké řeholníky, která kromě nástěnek od jednotlivých společenství prezentovala také příslušný řeholní oděv. Zde jsme byly k dispozici i my sestry, a odpovídaly na dotazy, či pomáhaly vyplňovat soutěžní otázky dětí. Nechyběla ani hudební nabídka zpěvu scholy P. Gorazda a malý flétnový koncert, komentovaná prohlídka podle časového harmonogramu a letos poprvé zaznělo v každou celou hodinu troubení ponocného z věže baziliky.
Zájem lidí byl opravdu veliký, což potěšilo.
Fotografie z Noci kostelů

 

Setkání nad liturgií

Úterní odpoledne 26. května se uskutečnilo další setkání nad liturgií s P. Filipem, OPraem. Tentokrát zvláště o Modlitbě se čtením a Modlitby uprostřed dne, vzhledem k výběru a rozvrhu jednotlivých biblických čteních v rámci celého liturgického roku. P. Filip byl, jako ostatně vždycky, výborně připraven a na první pohled známé téma nám představil nově a zajímavě, takže zcela upoutal naši pozornost.
Pro možné soukromé promyšlení daného tématu nám poskytl jeho textovou předlohu.

 

Návštěva M. Hermany

V pondělí 25. května nás navštívila generální představená M. Hermana s první generální rádkyní S. Aurélií. Při společném setkání nás seznámila s dopisem Generálního opata našeho řádu Thomasem Handgrätingerem, u příležitosti zahájení Jubilea 900 let od obrácení našeho otce sv. Norberta.
Svatý otec papež František udělil dne 6. května 2015 dar plnomocných odpustků pro kanovníky, bratry a sestry našeho řádu a věřící, kteří se přijdou modlit do našich kostelů, v pravé kajícnosti a lásce, a to od 28. května 2015 do 6. června 2016, kdy je slavnost našeho zakladatele.
Rozdala nám na památku plátěné tašky s potiskem, což nás velmi potěšilo. Svěřila také do našich modliteb připravovanou změnu struktury naší Kongregace.

 

 

V rámci oslav 20. výročí návštěvy Jana Pavla II. na Svatém Kopečku

se v sobotu 16. května v 18:00 uskutečnil v bazilice Navštívení Panny Marie koncert světově známého houslisty Václava Hudečka a dalších významných osobností.
Bazilika byla zcela zaplněna a přímý přenos, prostřednictvím TV Noe, rozšířil počet zájemců o nádherný kulturní prožitek. Byl to důstojný úvod a pozvání k oslavám následujícího dne.
V neděli 17. 5. pokračovaly oslavy slavnostní mši svatou, které předsedal kardinál Stanislaw Dziwisz, koncelebroval arcibiskup Jan Graubner, strahovský opat Michael Pojezdný, OPraem a další kněží.
Při mši svaté byly slavnostně uloženy ostatky sv. Jana Pavla II., které získal P. Bernard Slaboch, OPraem, zdejší farář. Mši svatou hudebně doprovázely Střípky, které právě před 20ti lety velmi oslovily a uchvátily Jana Pavla II. Nyní se již slavení účastnily se svými rodinnými příslušníky, včetně dětí.
Matice svatokopecká se významně podílela na oslavách 20. výročí povýšení zdejšího chrámu na baziliku minor a návštěvy sv. Jana Pavla II. zde na Svatém Kopečku.
Byl to nezapomenutelný zážitek, kterého jsme se tehdy také účastnily z Jihočeského Radvanova u Mladé Vožice.
Fotografie

 

Květen - měsíc Panny Marie

Měsíc květen je jedním z nejkrásnějších měsíců v roce, kdy se nejen ukazuje nádhera květů, ale také zvlášť uctíváme Pannu Marii, Královnu máje i svatého růžence v naději, že skrze její ruce obdržíme vše potřebné.
V kapli sv. Norberta společně oslavujeme Matku Boží májovými pobožnostmi a v tichém koutku Lurdské jeskyně prosíme za církev a celý svět.

 

Chodící Nešpory

O nedělích ve velikonoční době se opět slavily v bazilice Navštívení Panny Marie zpívané tzv. „Chodící Nešpory“, s procesím ke křestnímu prameni. Účastní se jich kromě premonstrátských kněží také ministranti a farníci.
Nešpory jsou zpívané převážně v chorálním nápěvu, což vyžaduje větší pozornost k tištěné brožuře, kterou bratři připravili. První jsme slavili na Hod Boží velikonoční v 17:00 a pokračovali v dalších velikonočních nedělích.

 

Řeholní jubileum sester

V neděli 26. dubna jsme spolu se S. Magdalenou, S. Cherubínou a S. Metodějkou poděkovaly za milost 65tilet od I. řeholních slibů a v duchu jsme s nimi obnovily i své odevzdání Bohu.
Mši svatou s obřadem obnovy slibů sloužil P. Bernard Slaboch OPraem, farář na Svatém Kopečku, který nás při homilii upřímně povzbudil k vděčnosti a věrnosti Bohu, který je dárcem a počátkem každého povolání.
Slavení pokračovalo i během dne a bylo příležitostí i ke shlédnutí pěkného filmu.

   

Slavení kapituly komunity

V sobotním odpoledni 25. dubna jsme se společně sešly ke slavení kapituly komunity, při které vyjadřujeme společnou odpovědnost za život a poslání naší komunity v Kongregaci, v církvi a také v naší svatokopecké farnosti.
Do vážného zkoumání a rozhodování o našem životě patří také společné sesterské sdílení s ochutnávkou dobrot, které nám představená připravila.

Jarní úklid hrobů

V pátek 24. dubna 2014 jsme se opět vydaly na delší cestu do Jižních Čech, abychom upravily hroby našich sester, které očekávají vzkříšení v Čekanicích a na poutním místě v Klokotech u Tábora. Počasí bylo krásně slunečné, takže nás velmi překvapila přítomnost černých, krákoravých vran. Práce nám šla velmi dobře, měly jsme totiž posilu v naší spolusestře z Trnavy S. Aurélii.
Vyřídily jsme také pracovní záležitosti se správkyní Květova domu a na zpáteční cestě jsme navštívily naše přátele v Mladé Vožici, kde jsme si vydatně odpočinuly a posilnily před dlouhou zpáteční cestou. S nadšením jsme si prohlédly novinky, které tato milá rodinka u svého nového domu za rok vybudovala.

 
 

 

Výběrové řízení

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek na Svatém Kopečku vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí/sociální pracovník Domova sv. Norberta, pečovatelská služba.
Kvalifikace dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. § 109,110 , znalost práce na PC, praxe v sociálních službách a zkušenosti s dotacemi vítány.
Nástup: 10.8.2015, plat cca 13 000,-Kč dle praxe při úvazku 0,75, po zapracování plný.
Profesní životopis a zdůvodnění žádosti o místo odesílejte do 21. května 2015 na e-mail: polednova@premonstratky.cz

 

Zemřel P. Ing. Jan František Káňa, O. Preaem., strahovský premonstrát

 

Od Vrbového přes Humpolec k největším svátkům církevního roku a na zakončení přednáška P. Davida Vopřady

V neděli 12. 4. pořádala Matice svatokopecká přednášku P. Davida Vopřady, ThD. na téma „Eucharistie u církevních otců“. Toto téma bylo zvoleno v rámci přípravy na Národní eucharistický kongres. I když název zní akademicky, přednáška byla velmi srozumitelná, poutavá a byla nám příležitostí k prohloubení poznání toho nejcennějšího, co nám tu Pán Ježíš zanechal jako památku a zpřítomnění sebe sama. Zvolání sv. Ambrože: „Kristus je nám vším“ nám připomnělo tohoto církevního velikána, z jehož života a díla přednášející čerpal.

Velikonočním triduem začíná hluboké prožívání závěru Ježíšova života zde na zemi. Zelený čtvrtek je pro nás dnem velké radosti, kdy si zvlášť připomínáme poslední večeři, kterou slavil Ježíš s apoštoly a při níž ustanovil svátost kněžství i Eucharistie. Po mši svaté zůstáváme adorovat NSO s modlitební vzpomínkou na Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě.
Velký pátek byl i pro nás dnem přísného postu a hlubokého mlčení ve spojení s Ježíšovou křížovou cestou a ukřižováním. Vyslechly jsme pašije sv. Jana a po přímluvách následovalo uctívání Ježíšova kříže a zazněly zpěvy při tomto posvátném obřadu.
Na Bílou sobotu večer, po setmění se v bazilice Navštívení P. Marie slavila vigilie nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Tentokrát vedl obřad o. biskup Josef Hrdlička. Po svěcení ohně a paškálu se postupně rozsvítila bazilika a rozezvučely zvony na znamení, že Kristus vstal s mrtvých. Při mši svaté byly uděleny svátosti křtu a biřmování katechumenům.
Hod Boží velikonoční byl zcela ve znamení radostného „Aleluja“, které nás provází celou velikonoční dobou. Jarní květiny jakoby umocňují tyto nádherné svátky.

Před velikonočními svátky jsme se se S. Michaelou, provinční představenou vydaly do Humpolce popřát spolusestrám a vedení i obyvatelům Domova blah. Bronislavy požehnané a radostné svátky. Srdečné přijetí a vzájemné obdarování provázelo tyto naše společné chvíle.
Na zpáteční cestě jsme navštívily S. Norbertu, která působí na faře ve Velkém Týnci. Ukázala nám nově zrekonstruovaný interiér kostela, včetně varhan a vše, co měla připravené na slavení velikonočního Tridua.

Ve dnech 19. – 22. 3. 2015 jsme se účastnily permanentní formace ve Vrbovém, pod patronátem generální představené M. Hermany Laĺíkové. Protože tento rok v naší Kongregaci je zaměřen na Liturgii, celý formační program, včetně přednášek jak P. Čutiho, tak S. Siardy Peticové byl prožíván v tomto duchu. V úvodu nám zazněla slova sv. Augustina, který praví: „Jak se modlíme, tak žijeme a žijeme tak, jak milujeme“. Program byl velmi obohacující a vedl nás k novému nadšení pro slavení liturgie, Boží liturgie, která je vrcholem zasvěceného života. Potěšil nás i společný výlet za velmi pěkného počasí. Děkujeme.

Fotografie z těchto akcí

 

Vedoucí charitního domova pro seniory a pečovatelské služby

Česká katolická charita hledá vedoucího pro Charitní domov Svatém Kopeček u Olomouce.
Požadujeme:
- Organizační a komunikační dovednosti
- Zkušenost s řízením kolektivu
- Zkušenost se standardy kvality sociálních služeb výhodou
- Min. středoškolské vzdělání, VŠ v oboru výhodou
- Základní uživatelská znalost práce na PC
- ŘP skupiny B – aktivní řidič
Nabízíme:
- Mzdu dle platných předpisů
- Nástup možný nejpozději od 1. 7. 2015
- Práci v církevní organizaci
Strukturovaný životopis s motivačním dopisem prosím posílejte do 13. 4. 2015 na emailovou adresu hana.malkova@charita.cz

 

Osmdesátiny

O slavnosti sv. Josefa jsme v komunitě také oslavily osmdesáté narozeniny představené komunity S. Marie Grulichové.
Po slavnostní mši sv. následovaly společné chvíle v refektáři s písněmi a jednotlivými gratulacemi. Celý den se postupně střídali také gratulanti z „venku“ z řad známých a přátel. Bylo za co děkovat.

 

Znovupožehnání kaple

Ve středu 18. března jsme přijaly pozvání na společné setkání u příležitosti požehnání obnovené kaple sv. Josefa v našem objektu v Dolanech, ve kterém od září 2013 funguje Společenství sv. Josefa pod záštitou střediska Samaritán Charity Olomouc.
Společenství je křesťanskou komunitou pro muže, kteří ztratili své rodinné zázemí a chtějí znovu zakotvit v rodinném prostředí. Žijí podle společných pravidel, mezi které patří ochota společného budování komunity a rodinné atmosféry, bydlí zde a každý svým dílem přispívá do společného. O komunitu se stará pastorační asistent, řeholník Maxmilián Gottwald.
Slavnostní mši sv. sloužil o. arcibiskup Jan Graubner spolu s dalšími kněžími. Pozvaní hosté byli zástupci obce Dolany a zaměstnanci Charity Olomouc. Po mši svaté byl prostor ke společnému setkání a výbornému obědu.
Nás velmi potěšilo, že kaple bude opět sloužit svému účelu a že se mohou dále využívat jednotlivé části vybavení bývalé kaple v Radvanově.

 

Blahopřání o. biskupovi Josefovi

Před slavností sv. Josefa jsme přišly poblahopřát otci biskupovi Josefu Hrdličkovi k jeho blížícím se jmeninám a spolu s ním a milou S. Albertou, sdílet radost ze společných chvil. Při příjemné a srdečné víc, jak hodince posezení za ochutnávky výborného domácího moučníku, jsme se sdíleli o radostech i bolestech, obavách a nadějích osobních i společných.
Odcházely jsme osvěženy, povzbuzeny a do komunity nás provázelo Boží požehnání, které nám otec biskup zprostředkoval.

 

Setkání nad liturgickou modlitbou

V úterý 3. března jsme se opět sešly s P. Filipem Suchánem, O.Praem, který měl přednášku na téma „Posvěcení dne – jednotlivé části denní modlitby církve (DMC)“. Poutavým způsobem zopakoval, jak je DMC uspořádana, jaká jsou pravidla pro výběr textů s vlastním úvodem do celého oficia.
Denní modlitbu církve slavíme denně, ale stále je co vylepšovat a nově objevovat celou její krásu. Velmi zajímavé a povzbuzující byly výroky církevních otců zvláště o slavení večerních chval.

 

Oslavy v Domově sv. Norberta

V úterý 17. února se v Domově sv. Norberta společně sešly vedoucí Mgr. Hana Polednová se seniory a s pečovatelkou Ivankou ke společným oslavám narozenin a svátku před postní dobou. Oslavenci se postarali o pohoštění a ostatní přítomní o dobrou náladu všech přítomných.

 

Exercicie v Norbertinu

Ve dnech 8. – 14. února se v Norbertinu konaly exercicie pod vedením P. Antonína Krasuckého OP.
Letošní přednášky měly stále časové a nikdy nevyčerpatelné téma: Ježíš Nazaretský, a předlohou byla stejnojmenná kniha emeritního papeže Benedikta XVI. Byl to čas milosti, přebývání před Bohem a „hledání jeho tváře“ v tichu adorace.
Součástí exercicií byla generální svatá zpověď, přijetí svátosti nemocných a obnova celoživotního zasvěcení se Bohu v čistotě, chudobě a poslušnosti.

 
   

 

Oslava 90 let

Ve středu 4. února, v den památky našeho řádového světce sv. Bedřicha jsme společně oslavily a poděkovaly našemu Pánu za 90 let života S. Magdaleny Vláčilové. Bylo za co děkovat a také jsme popřály všechno nejlepší do dalších let.

 

Den zasvěceného života

Letošní společné slavení Dne zasvěceného života o svátku Zvěstování Páně 2. února, bylo zvlášť významné, a neslo se v duchu Roku zasvěceného života, který vyhlásil papež František.
Slavnostní mši svaté v kněžském semináři předsedal Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup a homilií nás povzbudil Otec biskup Josef Hrdlička, jehož zdravotní stav se výrazně zlepšil. Však se také za něho vytrvale modlíme!
Po skončení mše svaté bylo malé občerstvení a následovala velmi podnětná přednáška P. Miroslava herolda, SI. Následně jsme byli informováni o aktivitách roku zasvěceného života P. Jindřichem Poláčkem, OP, který je pro tento rok mluvčím KVŘP.
Po vydatném a velmi chutném obědě byl prostor pro bratrské a sesterské posezení a popovídání u kávy. Letos se nás k díkůvzdání sešlo opravdu mnoho, byla to velká radost i posila.

     

 

Setkání nad liturgií

V úterý 20. ledna jsme se odpoledne opět setkaly s P. Filipem OPraem, který nás obohatil další sérií přednášek o Liturgické modlitbě, tentokrát o Hymnech, Prosbách a Přímluvách. Velmi krásně vzpomněl sv. Augustina, který definuje hymnus, jako Zpěv k Boží chvále. Je však také účinný prostředek ke zbožnějšímu a hlubšímu zapojení do modlitby. Celá Liturgická modlitba je především modlitbou chvály a slávy Boží, ale také modlitbou prosebnou a přímluvnou za všechny lidi, jak nás k tomu vybízí 1 Tim 2,1-4.

 

O slavnosti Zjevení Páně na Svatém Kopečku dokonce panovala zima

Zasněžená krajina patří k těm nejlákavějším předmětům k focení a zima dokáže být opravdu kouzelná i v nenápadném koutu střední Moravy.

O slavnosti Zjevení Páně (6. ledna) si církev připomíná sebezjevení Boha v lidské podobě, lidově zvaný „svátek Tří králů“. Při ranní mši svaté byla požehnána voda, kadidlo a křída a toto trojí bylo použito při odpoledním tříkrálové obchůzce celého areálu Norbertina, při níž P. Bernard vykropil obytné i provozní místnosti. Kadidlem byly okouřeny a posvěcenou křídou se na dveře napsalo: K+M+B+2015 s prosbou, aby Kristus požehnal tyto příbytky a všechny, kdo v nich přebývají a u nás též i pracují pro dobro druhých.
A to je hlavní důvod této tříkrálové obchůzky, vždyť je krásné bydlet a pracovat na místě požehnaném, kdy člověk všechno dobré očekává od Boha a celý svůj život odevzdá tomu, který nás svým křížem vykoupil.

Modlitba při žehnání kadidla a křídy:
„Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, shlédni na nás, kteří při vzpomínce na klanění mudrců od východu prosíme, abys přijal také naši modlitbu jako vonný dým kadidla, stoupající před tvou tvář. A požehnej nám, kteří touto křídou označíme své příbytky znamením kříže, ať nikdy nezapomeneme, že celý náš život patří tomu, který nás křížem vykoupil.“
Fotografie

 

Novoroční adorace za arcidiecézi

První leden nového roku patří již tradičně v naší komunitě celodenní adoraci za naši olomouckou arcidiecézi, za arcibiskupa Mons. Jana Graubnera i Mons. Josefa Hrdličku, za duchovenstvo, Bohu zasvěcené osoby i všechen Boží lid.
Jsme jedním z údů místní církve, která prožívá společně radosti i bolesti, obavy i naděje všech. V Roce zasvěceného života a v roce, kdy se bude konat Národní eucharistický kongres je setrvání před naším Pánem v eucharistii zvlášť důležité a potřebné pro obnovu smlouvy člověka s Bohem skrze tajemství eucharistie.
Adorace se účastnili také lidé z farnosti a některé naše terciářky.

 

 

 

 

Pokračování