(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
Tel: +420 585 385 466, 585 155 098 zde vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2017

 

Noc kostelů

 

Pouť do Koclířova

Poslední sobotu v měsíci květnu (27. května) jsme se vydaly na pouť do Koclířova u Svitav, kde je Národní centrum Fatimy v ČR a v letošním jubilejním roce Fatimy je zde hodně pěkných programů. Volily jsme pouť mimo hlavní program, abychom měly čas a prostor na modlitbu, což se nám podařilo.
Od 10:00 začala v kostele adorace za nemocné a celý nemocný svět, kterou vedl P. Dokládal za doprovodu kytarových písní. Během ní se zaplnil kostel poutníky od Brna se svým knězem a v 10:30 následovala mše svatá. Po ní představil P. Dokládal historii a současné působení tohoto pěkného poutního místa ČM Fatimy.
A protože jsme chtěly P. Marii Fatimské svěřit všechny své těžkosti i nevyslovená přání, byl zde dostatečná prostor i na soukromou modlitbu. Pod její sochou jsou umístěny ostatky nedávno svatořečených sourozenců Františka a Jacinty Martoových – pasáčků z Fatimy (13.5.2017) a na zemi stojí džbán do kterého poutníci – a my také - vkládají prosby za vyslyšení. P. Dokládal to pěkně okomentoval, že „ P. Maria se přimluví, aby voda našich trápení byla proměněna ve víno radosti“, jako v Káně.
Poklonily jsme se také přítomným ostatkům sv. Jana Pavla II. a šly jsme posilnit své tělo v klášterní cukrárně. Prohlédly jsme si celý rozsáhlý areál a ve 14:00 jsme účastí na májové pobožnosti završily svou pouť.
Na zpáteční cestě jsme se krátce zastavily v kostele sv. Filomény a sv. Jakuba staršího a bez problémů jsme dojely na Sv. Kopeček, osvěžené na duchu i těle.

Příběh jedné ženy

Ve dnech 18. – 20. května jsem se opět účastnila duchovních cvičení v komunitě Blahoslavenství v Dolanech. Už samotný název: „Příběh jedné ženy“ byl velmi zajímavý a lákavý, ale tentokrát probíhaly v rámci programu i biblické tance a gesta jako způsob modlitby.
Přednášející sr. Veronika Barátová nám nastínila, jak ve světle evangelia můžeme vidět svůj vlastní životní příběh, jak objevit důstojnost, krásu a poslání, které mi dává Bůh. Přítomné zde byly ženy žijící v manželství, v zasvěceném životě, ženy svobodné všech věkových kategorií.
Po přednáškách byl vždy hodinový prostor na tichou adoraci, vše si v hlavě „srovnat“ a hlavně si vše vypovídat se svým Pánem a Bohem. Biblické tance vysvětlovala a názorně předváděla sr. Lucia Kopasová a s velikou trpělivostí nás jednotlivé taneční kroky učila. Bylo to opravdu nádherné a osvěžující pro tělo i duši.
V krásném, až horkém počasí bylo výhodou, že jsme se stravovali ve vzdušném zahradním párty stanu, což bylo velmi příjemné. V rozlehlé zahradě jsem po dlouhé době viděla z blízka pokojně se pasoucí ovečky.

Rozloučení s P. Klementem

V pondělí 15.května koncelebroval v naší kapli naposled P. Klement Růžička, OPraem, aby ho jeho spolubratr P. Bernard Slaboch, OPraem přestěhoval do Charitního domova v Kroměříži.
Na Svatém Kopečku působil 15 let a v naší komunitě pobýval od prosince r. 2013. Spoluslavil liturgii, rád při ní povzbuzoval přítomné Božím slovem, účastnil se setkání seniorů v Domově sv. Norberta, a nešetřil povzbudivými a srdečnými slovy při různých setkáních. Rád zvláště o nedělích pomáhal v bazilice při zpovídání poutníků, ke kterým měl vřelý vztah.
Nyní ho Pán pozval na nové místo, kde jistě také najde svou úlohu, i když fyzických sil viditelně ubývá. Vděčně ho provázíme svou modlitbou.

Májové posezení a tvoření v Domově sv. Norberta

Při "Májovém posezení" (11.května) jsme se přivítaly s dvěma novými obyvatelkami našeho domova - s pí.Látalovou a pí.Burgetovou, které nám krátce řekly něco ze svého života. Více se představila i nová paní sociální I.Hromková a ukázala i fotku své rodiny.
Zároveň jsme se při tomto posezení rozloučili s p.Krasuckim, který se stěhoval do domova do jiného města. Střípky z jeho života nám nejprve připomenul jeho syn a potom nám p.Krasucki s velkým zapálením povídal o svém životním koníčku otužování, ukázal nám i nějaké fotky z této etapy jeho života a nám všem se to moc líbilo.
V květnu jsme také měli malou tvořivou dílnu, kde jsem vyráběli tulipány z papíru. Byl to společný čas pro relax, trénink jemné motoriky a tvoření pro radost.

Fotografie ze čtyř akcí

 

 

Den provincie

O svátku Panny Marie, Prostřednice všech milostí (8. května), jsme v našem společenství slavily Den provincie 2017 s velkou vděčností za všechno co nám Pán dopřává.
Na dopolední přednášce nám P. Antonín Krasuczki, OP představil životní příběh P. Marie od chvíle Zvěstování až po její vrcholnou úlohu při Druhém příchodu Krista, kdy se s Ní církev setká v dokonalé slávě vzkříšeného Krista.
Téma bylo velmi obsažné, a jsme rády, že jsme ho získaly i v tiskové podobě a můžeme se k němu vrátit při soukromé meditaci. P. Antonín nám také požehnal sošku P. Marie Fatimské, kterou jsme si pořídily u příležitosti letošního Fatimského jubilea. Následně jsme se vydaly na pouť k P. Marii do baziliky, kde jsme zazpívaly Litanie k její poctě a svěřily se do její mocné ochrany.
Po svátečním obědě byl prostor pro osobní odpočinek a potom jsme shlédly film „Není větší lásky“, který byl také hodně podnětný. Sváteční den jsme uzavřely liturgickou modlitbou Večerních chval. Do dalších dnů nás povzbudila vybraná slova sv. Norberta z jeho „Řeči na rozloučenou“, natištěná na obrázku z jeho portrétem.

   

 

Svátek Sr. Dominiky

V neděli 7. května jsme společně oslavily řeholní svátek představené domu Sr. Dominiky. Mše svatá, modlitby, přání, pestrá kytička a dárky, to všechno patřilo ke slavení. Po obědě jsme si poseděly v knihovně a za doprovodu kytary jsme zpívaly známé písně s HOSANY, takže bylo veselo. Vyprošujeme jí Boží požehnání, sílu a radost ze služby a také dobré zdraví.

Kapitula komunity

Sobotní odpoledne 29. dubna jsme společně prožily podle našich Konstitucí při slavení kapituly komunity. Ohlédly jsme se zpět a posoudily, co se podařilo, prohovořily současné skutečnosti a stanovily si priority pro společné putování za Pánem. Ale nebylo to jen „pracovní setkání“, byla to i chvíle občerstvení a společného pobývání, což je zásadní pro náš společný, Bohu zasvěcený život.

Chodící Nešpory

Prožíváme s celou církví krásnou velikonoční dobu, čas radosti a velké vděčnosti za naše vykoupení. Asi nejlépe to vyjadřuje to krátké ALELUJA, které ať zní v uších i v srdci po celý rok. V bazilice se účastníme nedělních zpívaných Chodících Nešpor, kdy putujeme ke křtitelnici za zpěvu žalmů a vyznáváme Kristovo vítězství nad smrtí.

Fotografie z těchto tří akcí

 

Předvelikonoční posezení v DSN

Na Zelený čtvrtek si obyvatelé Domova sv. Norberta pod vedením nové sociální pracovnice, paní Ivety Hromkové, společně poseděli a při ochutnávce dobrot si přiblížili význam nastávajících velikonočních svátků. Při poslechu melodií s flétničkou vyráběli s přítomným personálem i zajímavé velikonoční ozdoby.
Fotografie

 

Padesátiny Sr. Petry

Na Květnou neděli jsme oslavily s naší Sr. Petrou 50té narozeniny. Nejprve v kruhu rodiny a některých terciářek a následně s komunitou. Při mši svaté a i potom byl prostor pro poděkování a popřání Božího požehnání do dalších let. Krásná kytka a ještě hezčí a chutný dort patřil k této oslavě.

 

Přání k Velikonocům

 

Diecézní setkání varhaníků a sbormistrů

V sobotu 18. března se konalo diecézní setkání varhaníků, sbormistrů, vedoucích schól a všech zájemců o liturgii a hudbu v aule Caritas-VOŠs v Olomouci.
A bylo nás tam opravdu hodně. Celým bohatým programem nás provázel obecně známý dirigent, sbormistr, varhaník, skladatel a pedagog pan František Macek, který se své úlohy zhostil výborně. První přednáškou nás Mons. Josef Hrdlička vtáhl do atmosféry krásné chrámové hudby a zpěvu a povzbudil účastníky, aby jejich osobní nasazení bylo především k Boží chvále, ale také aby naplňovalo jejich srdce radostí.
Dalším hostem byl Mgr. Karel Kocůrek, který nám předvedl hru na mnoho historických i současných především dechových nástrojů a vše završil velmi pěknými a netradičními skladbami, při kterých vystoupila i jeho manželka s dcerou a synem. Nově vydaný II. díl Panis Angelicus s výběrem sborových skladeb nás seznámil Ing. Vladimír Bleša. Součástí programu byl i nácvik dvou chorálů J. S. Bacha pod vedením Ing. Jana Kupky.
O přestávce jsme se občerstvili výborným moučníkem a dobrou kávou. Vše vyvrcholilo mší svatou v katedrále sv. Václava, kde jsme také popřáli Mons. Hrdličkovi ke jmeninám.

     

 

Místo posledního odpočinku sester premonstrátek na Svatém Kopečku

 

Postní duchovní cvičení v Dolanech

Ve dnech 9. – 12. března 2017 jsem se účastnila Postních duchovních cvičení v Komunitě Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce.
Přednášející sr. Veronika Barátová nám velmi poutavým způsobem postupně odkrývala život sv. Terezie z Lizieux a jejího prožívání tajemství Kristova kříže a vzkříšení. Uváděla nás do tajemství Boží lásky k člověku a v tomto světle vnímat i své vzájemné vztahy v tomto světě. Vzácný byl i čas každodenní tiché adorace mezi přednáškami, a spolu s komunitou i prožitý čas slavení liturgie a modlitby chvály. Nezapomenutelné byly sobotní nešpory Vzkříšení – komunitní liturgie inspirovaná byzantskou liturgií s přímluvnou modlitbou.
Nedělní mši svatou jsme prožili s celým farním společenstvím, a bylo povzbuzující vidět tuto živou farnost s mnoha mladými „v akci“. V hluboce duchovním prostředí jsme mohli zakoušet, jak se má žít Kristovo evangelium a bratrský život v praxi.
Děkujeme, sr.J.

 

Jaro je tady

Postní doba je taky dobou prvních pozdravů jara. Na naší zahrádce kvetou sněženky a bledule.

 

Exercicie u sester premonstrátek

Ve dnech 20. – 25. února 2017 nás „Pán zavedl na poušť, aby mluvil k našemu srdci“…(z Písně písní).
Měly jsme totiž zde v komunitě exercicie (duchovní cvičení) při kterých nás doprovázel P. Vojtěch Suchý, SJ, skrze Boží Slovo – evangelium sv. Matouše. Čas ztišení, naslouchání, modlitby, sebereflexe a také odpočinku byl opravdu krásný a duchovně bohatý. P. Vojtěch nám přibližoval cestu sv. Matouše - od celníka k učedníkovi – tak zajímavým a hluboce duchovním způsobem, že nás často téměř vtáhl do tehdejší atmosféry Ježíšova působení před víc, jak dvěma tisíci lety. Předkládal nám nové pohledy na konkrétní situace učedníků a my jsme je zase aplikovaly na náš každodenní život.
Na závěr exercicií jsme obnovily při mši svaté své odevzdání Bohu a naší Kongregaci v sesterském společenství, v životě podle Kristova evangelia v duchu sv. Augustina a Norberta.
Při závěrečném obědě jsme P. Vojtěchovi upřímně poděkovaly za prožité chvíle milosti a slíbily, že ho budeme provázet modlitbou při jeho nelehkém působení v Severních Čechách.

   

 

Pouť zasvěcených 2. února

O svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února) jsme se opět vydaly do seminární kaple v Olomouci, abychom společně poděkovali za dar Bohu zasvěceného života při setkání s Mons. Janem Graubnerem a dalšími kněžími i řeholními bratry a sestrami olomoucké arcidiecéze.
Po mši svaté a krátkém občerstvení jsme vyslechli přednášku sr. Lucie Tartary, převorky trapistického kláštera Naší Paní nad Vltavou, kterou tlumočila její spolusestra. Téma přednášky bylo velmi aktuální: Osobní vztah s Bohem prostřednictvím modlitby. Láskyplný vztah ke Kristu nás vede k nadšení pro Krista a vyhání strach. Je to chuť se modlit, chuť žít i ty nejobtížnější vztahy v osobním každodenním nasazení pro druhé. Závěrečné poděkování s pěknou kytičkou završilo podnětnou přednášku.
Následovalo přání panu arcibiskupovi Janu Graubnerovi k svátku a potom jsme se přemístily do prostorné jídelny k výbornému obědu s laskavou obsluhou seminaristů.

   

75 let otce biskupa Josefa

O sobotním dopoledni 21. ledna byla katedrála sv. Václava v Olomouci zcela zaplněná a to mělo veliký důvod. Světící biskup Mons. Josef Hrdlička totiž slavil děkovnou mši svatou u příležitosti svých 75 narozenin a všichni přátelé a známí chtěli slavit spolu s ním.
Za přítomnosti pana arcibiskupa Jana Graubnera a dalších biskupů z Čech, Moravy a Slezska, spousty kněží a věřících zněl katedrálou zpěv Dómského chrámového sboru pod vedením ing. Jana Kupky, i sólové zpěvy, které obohatily slavnostní liturgii.
Po mši svaté se střídaly konkrétní skupiny gratulantů a toto nádherné slavení pokračovalo na arcibiskupství, kde bylo připraveno dobré jídlo, pití a všechno to, co k oslavě patří. Tam také pokračovaly gratulace jednotlivých přítomných. Bylo za co děkovat a co vyprošovat do dalších let plodného života.
Fotografie

Svatý otec přijal rezignaci biskupa Hrdličky
Olomoucký biskup Josef Hrdlička slaví 75 let

 

Biblické hodiny

Od Nového roku probíhají u nás opět Biblické hodiny pod vedením P. Ambrože Šámala, O.Praem. Účastní se jich také lidé z farnosti, dle svých časových možností.
Prvně se jich také účastnila Sr. Petra, která se k nám začátkem roku přestěhovala z Humpolce, kde tamní komunita ukončila k 31.12.2016 svou veřejně prospěšnou činnost. S terciářkami z Humpolce se bude Sr. Petra dál pravidelněji scházet.

Tříkrálové žehnání

Šestého ledna o slavnosti Zjevení Páně jsme s celou církví oslavily zjevení Boha v lidské podobě, lidově zvaný „svátek Tří králů“.
Při ranní mši svaté byla požehnána voda, kadidlo a křída a toto trojí bylo použito při odpoledním tříkrálové obchůzce po našem klášteře. Při ní P. Bernard vykropil obytné i provozní místnosti včetně výtahu, kadidlem byly provoněny za odborné asistence br. Rudolfa z fary, a posvěcenou křídou se na dveře napsalo: K+M+B+2017 s prosbou, aby Kristus požehnal tyto příbytky a všechny, kdo v nich přebývají a u nás též i pracují pro dobro druhých.
A to je hlavní důvod této tříkrálové obchůzky, vždyť je krásné bydlet a pracovat na požehnaném, kdy člověk všechno dobré očekává od Boha a celý svůj život odevzdá tomu, který nás svým křížem vykoupil.

Fotografie k oběma textům

 

Novoroční adorace

O prvním dnu nového roku 2017 jsme se již tradičně věnovaly v naší komunitě adoraci za naši olomouckou arcidiecézi, za arcibiskupa Mons. Jana Graubnera i Mons. Josefa Hrdličku, za duchovenstvo, Bohu zasvěcené osoby i všechen Boží lid.
Jako údy místní církve, která prožívá společně radosti i bolesti, obavy i naděje všech, vnímáme tuto svoji úlohu jako velmi cennou službu v církvi. Modlit se, adorovat a obětovat se za představitele církve, vyprošovat Ducha Božího všem lidem dobré vůle, je jedním z mnoha úkolů, které zde na tomto místě a v tomto čase milosti chceme naplňovat.
Kéž na všechny lidi a celé Boží stvoření, spočine Áronovo slavnostní požehnání: „Ať tě Hospodin požehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem“.
Fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování