(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Aktuality 2019

 

Tříkrálové žehnání

Před slavností Zjevení Páně (6. ledna), kdy si církev připomíná veřejné představení Ježíše jako Bohočlověka světu (klanění Tří králů), byl za zpěvu koled požehnán náš klášter, obytné pokoje i provozní místnosti.
P. Bernard nejdříve požehnal vodu, kadidlo a křídu a toto trojí bylo použito při tříkrálové obchůzce. Kadidlem byly prostory provoněny a posvěcenou křídou se na dveře napsalo: K+M+B+2019 s prosbou, aby Kristus požehnal tyto příbytky a všechny ty, kteří v nich přebývají a u nás též i pracují pro dobro druhých.
To je hlavní důvod této tříkrálové obchůzky, vždyť je krásné bydlet a pracovat na požehnaném místě, kdy člověk všechno dobré očekává od Boha a celý svůj život odevzdá tomu, který nás svým křížem vykoupil.

 

Konečně zima

Na Svatý Kopeček konečně na Tři krále dorazila ta pravá sněhová nadílka, na kterou jsme dlouho čekali. Hlavně děti, a je krásné slyšet jejich veselý smích a dovádění při sáňkování, ať to vydrží!

   

 

Novoroční adorace

Nový rok 2019 jsme již tradičně věnovaly v našem společenství adoraci za naši olomouckou arcidiecézi, Mons. Janem Graubnerem počínaje a posledním človíčkem ve farnosti konče.
Vnímáme tuto svoji úlohu jako velmi cennou službu v církvi a je dobře, že se během roku připojí ostatní farnosti. Modlit se, adorovat a obětovat se za církev, vyprošovat Ducha Božího všem lidem dobré vůle, je jedním z mnoha úkolů, které zde na tomto místě a v tomto čase milosti máme a chceme naplňovat. Kéž na všechny lidi a celé Boží stvoření, spočine Áronovo slavnostní požehnání: „Ať tě Hospodin požehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem“.

 

 

 

 

 

 

Pokračování