NORBERTINUM

 víceúčelové
 centrum

Duchovní programy - nabídka

 

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás srdečně zvou:

 

na duchovní obnovu na téma „Milost obrácení (sv.Augustin)“. Uskuteční se ve dnech 4.-5. listopadu 2017. Program začíná v sobotu 9:00h. mší sv. v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu. Součástí bude též návštěva hřbitova. Zakončení v neděli po obědě. Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 30.10.2017: e-mail: info@premonstratky.cz.

 

na adventní duchovní obnovu na téma „Za to, co jsem, vděčím modlitbám a úsilí své matky“ (sv. Augustin). Uskuteční se ve dnech 16.- 17.12.2017.
Program začíná v sobotu 9:00h. mší sv. v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu. Zakončení v neděli v poledne. Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 11.12.2017: e-mail: info@premonstratky.cz.

 

na duchovní obnovu na téma „Milost obrácení (sv. Augustin)“.
Uskuteční se ve dnech 25.-26. listopadu 2017 jako poděkování na ukončení církevního roku. Program začíná v sobotu 9:00h. mší sv. v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu. Zakončení v neděli po obědě. Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 20.11.2017: e-mail: info@premonstratky.cz.

 

 

 

Archiv duchovních programů