NORBERTINUM

 víceúčelové
 centrum

Duchovní programy - nabídka

 

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás srdečně zvou:

 

na duchovní obnovu na téma „Přivítejme Pannu Marii“, která má přímou souvislost s oslavou 100. výročí zjevení ve Fatimě.
Uskuteční se ve dnech 23.-24. září 2017. Program začíná v sobotu 9:00h. mší sv. v bazilice Navštívení Panny Marie a bude pokračovat v Norbertinu. V neděli pokračuje účastí na slavnostní mši sv. u sochy Panny Marie Fatimské v katedrále. Zakončení v neděli po obřadech.
Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 18.9.2017: e-mail: info@premonstratky.cz.

 

na duchovní obnovu na téma „Objevme krásu prosté a hluboké modlitby růžence“. Má přímou souvislost s přípravou na 100. výročí Fatimy.
Uskuteční se ve dnech 21.-22.října 2017. Program začíná v sobotu 9:00h. mší sv. v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu. Zakončení v neděli po obědě. Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 16.10.2017: e-mail: info@premonstratky.cz.

 

na duchovní obnovu na téma „Objevme krásu prosté a hluboké modlitby růžence“. Má přímou souvislost s přípravou na 100. výročí Fatimy.
Uskuteční se ve dnech 28.-29.října 2017. Program začíná v sobotu 9:00h. mší sv. v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu. Zakončení v neděli po obědě. Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 23.10.2017: e-mail: info@premonstratky.cz.

 

na duchovní obnovu na téma „Milost obrácení (sv.Augustin)“. Uskuteční se ve dnech 4.-5. listopadu 2017. Program začíná v sobotu 9:00h. mší sv. v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu. Součástí bude též návštěva hřbitova. Zakončení v neděli po obědě. Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 30.10.2017: e-mail: info@premonstratky.cz.

 

na duchovní obnovu na téma „Milost obrácení (sv. Augustin)“.
Uskuteční se ve dnech 25.-26. listopadu 2017 jako poděkování na ukončení církevního roku. Program začíná v sobotu 9:00h. mší sv. v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu. Zakončení v neděli po obědě. Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 20.11.2017: e-mail: info@premonstratky.cz.

 

 

 

Archiv duchovních programů