(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Labyrint

Labyrint je zpravidla obrazec, vytvořený ze zalomených přímek anebo soustředných křivek, které velikými oklikami vedou do středu mnohobokého anebo kruhového obrazce, majícího průměr několik metrů.
Takové obrazce nalézáme v podlaze různých kostelů v Itálii a hlavně v katedrálách ve Francii (Chartres). Labyrinty nahrazovaly pouť do Jeruzaléma, když ji nemohl kajícník z objektivních důvodů vykonat. Dnes se s labyrinty můžeme setkat v centrech spirituality různých řádů na celém světě.
Klasický labyrint typu Chartres je jedenáctiobvodový (průměr sahá od 12m 30cm do 12m 60 cm, jedenáct soustředných kruhů dohromady tvoří cestu o délce 294 m).

Symbolika životní cesty

Na rozdíl od bludiště, kde je na výběr několik cest a křižovatky svádí poutníka do slepých uliček, vede labyrintem do středu a zase ven pouze jedna cesta. S tím také souvisí symbolický význam labyrintu, životní cesty, na které sice člověk prochází nejrůznějšími krizemi a pochybnostmi, ale především je pozván, aby došel k poznání sebe sama a svého místa v řádu tohoto světa.
Mystičtí autoři (sv. Jan od Kříže) popisují cestu k Bohu a rozdělují ji do tří etap: jedná se o cestu očistnou, osvětnou a sjednocující. Labyrint může podpořit tento proces, protože chůze v něm nám napomáhá v první fázi (do středu) se ztišit, uvolnit, očistit, abychom se mohli soustředit k hlubšímu rozhovoru s Bohem (ve středu labyrintu), při kterém člověk často obdrží nový pohled či pochopení určitého problému, a pak se vydali na cestu ven a uskutečnili v síle Ducha svatého to, co jsme pochopili a přijali.

Prstový labyrint

Pro ty, kteří chtějí meditovat v tichu v místnosti, je připraven prstový labyrint. Namísto chůze člověk prochází celou cestu pomocí prstu (ukazováčku nebo prostředníčku) nedominantní ruky (ruky, kterou nepíše) a otevírá se při tom setkání s Bohem.