(Znak premonstrátek)

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek

Náměstí Sadové 152/39, 77900 Olomouc - Svatý Kopeček
IČ: 00406422, DIČ: CZ 00406422
tel: +420 585155098 vč. faxu,
e-mail   bank.účet: 8046146001/5500

Současnost Kongregace sester premonstrátek a historie

Kongregaci řídí generální představená.
Od 1. září 2001 je sídlo generální představené v Trnavě na Slovensku.

Současnou generální představenou (od listopadu 2012) je Matka Hermana Paulína Ĺalíková. Ve vedení jí pomáhá generální rada Kongregace, která je složena z pěti rádkyň a sekretářky.

Kontakty na sídlo Kongregace
v Trnavě na Slovensku

Kongregace se dále dělí na dvě provincie: Českomoravskou se sídlem na Svatém Kopečku u Olomouce a Slovenskou se sídlem v Trnavě Slovensko.

Vrbové u Piešťan, Slovensko

(Vrbové) Kontakty na Slovenskou provincii

 

Svatý Kopeček u Olomouce

Kontakty na Českomoravskou provinci - viz úvod každé stránky webu

Sídlo Českomoravské provincie sester premonstrátek je v Norbertinu na Svatém Kopečku. Vznik naší provincie se váže se samotným vznikem Kongregace. Samostatnou provincií se stala roku 1939, když vznikla Slovenská provincie.

Od 27. října 2017 vede provincii vikářka provincie S. Petra Jiřina Nováková.
Asistentem provincie je P.Lohel Z. Klindera, O.Praem.
První provinční rádkyně je S. Jitka Stanislava Krňávková, druhá provinční rádkyně je S. Siarda Ludmila Trochtová, třetí provinční rádkyně je S. Dominika Helena Nováková, čtvrtá provinční rádkyně je S. Rafaela Margit Kastlová, a pátou provinční rádkyní byla jmenována S. Marie Zdeňka Grulichová.

Českomoravská provincie má v současné době jen jednu komunitu zde v Norbertinu na Svatém Kopečku.
Představenou komunity je S. Dominika Helena Nováková, komunitu tvoří 14 sester.
K této komunitě patří též S. Norberta Jaroslava Haltmarová, působící jako pastorační asistent ve farnosti Velký Týnec.